Du är här: Funktioner > Tillbaka till start

Tillbaka till start

Funktionen Tillbaka till start visar dig vägen tillbaka till startpunkten för ditt träningspass.

Gör så här för att använda funktionen Tillbaka till start under ett träningspass:

  1. I förträningsläget trycker du på knappen LYSE för att komma till snabbmenyn.
  2. Välj Tillbaka till start i listan och välj .

Du kan också ange Tillbaka till start under ett träningspass genom att pausa ditt pass och öppna snabbmenyn med knappen LYSE, och bläddra till Tillbaka till start och välja .

Om du lagt till träningsvyn Tillbaka till start till en sportprofil i Polar Flow är den alltid aktiv för den sportprofilen och behöver inte aktiveras för varje träningspass.

För att återgå till din startpunkt:

  • Håll din klocka i horisontellt läge framför dig.
  • Fortsätt röra på dig så att klockan ska kunna avgöra vilken rikting du har. En pil kommer att peka i riktning mot din startpunkt.
  • För att ta dig tillbaka till startpunkten behöver du bara röra dig i pilens riktning.
  • Din klocka visar också riktningen och direktavståndet (fågelvägen) mellan dig och startpunkten.

Om du befinner dig i en obekant miljö ska du alltid ha en karta till hands i den händelse klockan skulle tappa satellitsignalen eller batteriet skulle ta slut.