Du är här: Polar Flow > Sportprofiler i Flow

Sportprofiler i Polar Flow

Det finns 14 standardsportprofiler i din klocka. I Polar Flow-appen eller webbtjänsten kan du lägga till nya sportprofiler till din sportlista och redigera inställningar för respektive sportprofil. Din klocka kan innehålla upp till 20 sportprofiler. Om du har fler än 20 sportprofiler i Polar Flow-appen och webbtjänsten överförs de första 20 i listan till din klocka när du synkroniserar.

Du kan ändra ordningen på dina sportprofiler genom att dra och släppa dem. Välj den sport du vill flytta och dra den till den plats i listan där du vill placera den.

 

Lägga till en sportprofil

Gör så här i Polar Flow-appen:

 1. Gå till Sportprofiler.
 2. Tryck på plustecknet högst upp till höger.
 3. Välj en sport från listan. Tryck på Klar om du kör appen på Android. Sporten läggs till din lista över sportprofiler.

 

I webbtjänsten Polar Flow:

 1. Klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Lägg till sportprofil och välj sport från listan.
 4. Sportprofilen läggs till din sportlista.

Du kan inte skapa nya sporter själv. Sportlistan styrs av Polar, eftersom varje sport har vissa standardinställningar och värden, som påverkar till exempel funktionerna kaloriberäkning, träningsbelastning och återhämtning.

Redigera en sportprofil

Gör så här i Polar Flow-appen:

 1. Gå till Sportprofiler.
 2. Välj en sport och tryck på Ändra inställningar.
 3. När du är klar, tryck på Klar. Kom ihåg att synkronisera inställningarna till din klocka.

 

I Flow webbtjänst:

 1. Klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet.
 2. Välj Sportprofiler.
 3. Klicka på Redigera under den sport du vill redigera.

I varje sportprofil kan du redigera följande information:

Grunderna

 • Auto.varvtid (kan ställas in baserat på tid eller sträcka eller inaktiveras)

Puls

 • Pulsdisplay (slag per minut eller % av maxpuls)
 • Puls synlig för andra enheter (detta innebär att kompatibla enheter, som utnyttjar Bluetooth Smart trådlös teknologi, t.ex. gymutrustning, kan detektera din puls. Du kan även använda din klocka under Polar Club-klasser för att skicka din puls till Polar Club-systemet.)
 • Pulszoninställningar (Med pulszoner kan du enkelt välja och övervaka träningsintensiteter. Om du väljer Standard kan du inte ändra pulsgränser. Om du väljer Free kan alla gränser ändras. Standardzongränser beräknas från din maxpuls.)

Hastighets-/tempoinställningar

 • Hastighets-/tempodisplay (Välj hastighet km/h eller tempo min/km)
 • Hastighets-/tempozoninställningar (med hastighets-/tempozoninställningar kan du enkelt välja och övervaka din hastighet och ditt tempo, beroende på ditt val. Standardzoner är ett exempel på hastighets-/tempozoner för en person med relativt hög konditionsnivå. Om du väljer Standard kan du inte ändra gränserna. Om du väljer Free kan alla gränser ändras.)

Träningsdisplayer

Välj vilken information du vill se på dina träningsdisplayer under dina träningspass. Du kan ha totalt åtta olika träningsdisplayer för varje sportprofil. Varje träningsdisplay kan ha maximalt fyra olika datafält.

Klicka på pennikonen på en befintlig display för att redigera den eller klicka på Lägg till en ny display.

Gester och feedback

 • Vibreringsfeedback (Du kan välja att ha vibrering på eller av)

GPS och höjd

 • Automatisk paus: För att använda Automatisk paus under träningen, måste du ha GPS:en inställd på Hög noggrannhet eller så måste du använda en Polar stegsensor. Dina träningspass pausas automatiskt när du slutar och fortsätter automatiskt när du startar.
 • Välj GPS-registreringshastighet (Kan stängas av eller ställas in på hög noggrannhet, vilket innebär att GPS-registrering är på)

När du är klar med inställningarna för sportprofiler klickar du på Spara. Kom ihåg att synkronisera inställningarna till din klocka.

Observera att inställningen Puls synlig för andra enheter är som standard aktiverad för ett antal inomhussport-, gruppsport- och lagsportprofiler. Detta innebär att kompatibla enheter, som använder trådlös Bluetooth Smart-teknik, till exempel gymutrustning, kan avläsa din puls. Du kan kontrollera vilka sportprofiler som har Bluetooth-sändning aktiverad som standard via Polars lista Sportprofiler. Du kan aktivera eller avaktivera Bluetooth-sändning via inställningarna för sportprofiler.