Du är här: Komma igång > Klockdisplayer och meny

Klockdisplayer och meny

Klockdisplayer

Klockdisplayerna i Vantage M anger mycket mer än bara tiden. Du får den mest aktuella och relevanta informationen direkt på klockdisplayen, inklusive din aktivitetsstatus, Hjärtbelastningsstatus, din puls och senaste träningspass. Du kan bläddra igenom klockdisplayerna med knapparna UPP och NED och öppna fler detaljer med OK-knappen.

Du kan välja mellan analog och digital display i Klockinställningar.

Tid

Grundläggande klockdisplay med tid och datum.

 

Aktivitet

Cirkeln runt klockdisplayen och procentsatsen under tiden och datumet visar din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål. Cirkeln fylls med en ljusblå färg när du är aktiv.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se följande uppgifter om dagens ackumulerade aktivitet:

  • Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av steg.
  • Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din hälsa.
  • Kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.

 

Hjärtbelastningsstatus

Hjärtbelastningsstatus ser på förhållandet mellan din kortsiktiga träningsbelastning (Ansträngning) och långsiktiga träningsbelastning (Tolerans) och baserat på detta anges huruvida din aktuella träningsbelastningsstatus innebär att du underbelastar, underhåller, utvecklar eller överbelastar ditt kardiovaskulära system.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se de numeriska värdena för diin Hjärtbelastningsstatus, Ansträngning och Tolerans och även en verbal beskrivning av din Hjärtbelastningsstatus.

  • Det numeriska värdet för din Hjärtbelastningsstatus är Ansträngning delat med Tolerans.
  • Ansträngning visar hur mycket du har ansträngt dig med träning den senaste tiden. Det visar din genomsnittliga dagliga hjärtbelastning från de senaste 7 dagarna.
  • Tolerans beskriver hur förberedd du är för att klara kardiovaskulär träning.Det visar din genomsnittliga dagliga hjärtbelastning från de senaste 28 dagarna.
  • Verbal beskrivning av din Hjärtbelastningsstatus

Se Training Load Pro för mer information.

 

Puls

När du använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter din klocka kontinuerligt din puls och visar den på pulsdisplayen.

Du kan se dina högsta och lägsta pulsavläsningar för dagen och även se din lägsta pulsavläsning för föregående natt. Du kan aktivera och inaktivera funktionen Kontinuerlig pulsmätning i din klocka i Inställningar > Allmänna inställningar > Kontinuerlig pulsmätning.

Se Kontinuerlig pulsmätning för mer information.

Om du inte använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan du fortfarande snabbt kontrollera din aktuella puls utan att starta ett träningspass. Dra bara åt armbandet, välj klockdisplay, tryck på OK och kort därefter visar klockan din aktuella puls. Återgå till pulsdisplayen genom att trycka på TILLBAKA.

 

Senaste träningspassen

Se hur mycket tid som gått sedan ditt senaste träningspass och sporten för träningspasset.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa med UPP/NER och tryck på OK för att öppna summeringen. Mer information finns i Träningssummering.

 

Nightly Recharge

När du vaknar kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status anger hur återhämtande din senaste natt var. Din Nightly Recharge-status kombinerar informationen om hur bra ditt autonoma nervsystem (ANS) varvade ner under de tidiga sömntimmarna (ANS-status) och hur bra du sov (sömnstatus).

Funktionen är inaktiverad som standard. Om funktionen Kontinuerlig pulsmätning är aktiverad i din klocka förbrukas batteriet snabbare. Kontinuerlig pulsmätning måste aktiveras för att Nightly Recharge ska fungera. Om du vill spara batteri och fortfarande använder Nightly Recharge kan du ställa in kontinuerlig pulsmätning för aktivering endast på natten från klockans inställningar.

Se Nightly Recharge™ återhämtningsmätning eller Sleep Plus Stages™ sömnregistrering för mer information.

 

FitSpark klockdisplay

Din klocka föreslår de mest lämpliga träningsmålen för dig baserat på din träningshistorik, konditionsnivå och aktuella återhämtningsstatus. Tryck OK för att se alla förslag på träningsmål. Tryck på ett av de föreslagna träningsmålen för att se detaljerad information om träningsmålet.

Se FitSpark daglig träningsvägledning för mer information.

Observera att klockdisplayerna och deras innehåll inte kan redigeras.

Meny

Gå till menyn genom att trycka på TILLBAKA och bläddra genom menyn genom att trycka på UPP eller NED. Bekräfta valen med OK-knappen och återgå med TILLBAKA-knappen.

Starta träningen

Härifrån kan du starta dina träningspass. Tryck på OK för att gå till förträningsläge och bläddra till den sportprofil du vill använda.

Du kan också gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen.

Se Starta ett träningspass för detaljerade anvisningar.

Serene vägledd andningsövning

Välj först Serene och sedan Starta övning för att starta andningsövningen.

Se Serene™ vägledd andningsövning för mer information.

Timer

I Timer finns stoppur och nedräkningstimer.

Stoppur

Tryck på OK för att starta stoppuret. Tryck på OK för att lägga till en varv-/mellantid. Tryck på TILLBAKA för att pausa stoppuret.

Nedräkningstimer

Du kan ställa in nedräkningstimern för att räkna ner från en förinställd tid. Välj Ställ in timer och ställ in nedräkningstiden och tryck på OK för att bekräfta. När det är slutfört väljer du Starta och trycker på OK för att starta nedräkningstimern.

Nedräkningstimern läggs till den grundläggande klockdisplayen med tid och datum.

I slutet av nedräkningen meddelar klockan dig genom att vibrera. Tryck på OK för att starta om timern eller tryck på TILLBAKA för att avbryta och återgå till klockfunktionen.

Under träning kan du använda intervalltimer och nedräkningstimer. Lägg till timervyer till träningsvyer i inställningarna till sportprofiler i Flow och synkronisera inställningarna till din klocka. Se Under träning för mer information om hur du använder timer under träning

Konditionstest

Mät din konditionsnivå enkelt med handledsbaserad pulssensor när du ligger ner och slappnar av.

Mer information finns i Konditionstest med handledsbaserad pulssensor.

Inställningar

Inställningar

Du kan redigera följande inställningar i din klocka:

Utöver de inställningar som är tillgängliga i din klocka kan du redigera Sportprofiler i Polar Flow-webbtjänsten och -appen. Anpassa din klocka med dina favoritsporter och den information du vill följa under dina träningspass. Se Sportprofiler i Flow för mer information.