Du är här: Träning > Starta ett träningspass

Starta ett träningspass

 1. Ta på dig din klocka och dra åt armbandet.
 2. Gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen eller trycka på TILLBAKA för att öppna huvudmenyn och välja Starta träningen.

  Från förträningsläget kan du öppna snabbmenyn med knappen LYSE. Alternativen som visas i snabbmenyn beror på den sport du har valt och huruvida du använder GPS.

  Du kan till exempel välja ett favoritträningsmål du vill använda och lägga till timers till dina träningsvyer. För mer information, se Snabbmenyn.

  När du valt återgår klockan till förträningsläge.

 3. Bläddra till din önskade sport.
 4. Stanna i förträningsläget tills klockan har hittat din puls och GPS-signalerna (om detta är tillämpligt för din sport) för att vara säker på att dina träningsdata är korrekta. Fånga GPS-satellitsignaler genom att gå utomhus och bort från höga byggnader och träd. Håll din klocka stilla med displayen uppåt och undvik att trycka på klockan när den söker efter GPS-signal.

  Om du har länkat en valfri Bluetooth-sensor till din klocka börjar klockan automatiskt också söka efter sensorsignalen.

  Cirkeln runt GPS-ikonen blir grön när GPS-signalen har hittats. Klockan meddelar dig med en vibration.

  Klockan har hittat din puls när din puls visas.

  När du använder en pulssensor från Polar som är länkad till din klocka, använder klockan automatiskt den anslutna sensorn för att mäta din puls under träningspasset. En blå cirkel runt pulssymbolen anger att din klocka använder den anslutna sensorn för att mäta din puls.

 5. När alla signaler har hittats trycker du på OK för att starta träningsregistreringen.

Se Under träning för mer information om vad du kan göra med din klocka under träning.

Starta ett planerat träningspass

Du kan planera din träning och skapa detaljerade träningsmål i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webbtjänsten och synkronisera dem till din klocka.

Starta ett planerat träningspass, som schemalagts för den aktuella dagen:

 1. Gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen.
 2. Du blir uppmanad att starta ett träningsmål som du har schemalagt för dagen.

 3. Tryck på OK för att visa målinformationen.
 4. Tryck på OK för att återgå till förträningsläge och välj den sportprofil som du vill använda.
 5. När klockan har hittat alla signaler, tryck på OK. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Din klocka ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål. Se Under träning för mer information.

Dina planerade träningsmål kommer också att inkluderas i FitSpark träningsförslag.

Starta ett multisportpass

Med multisport kan du inkludera flera sporter i ett träningspass och enkelt växla mellan sporter utan att avbryta din träningsregistrering. Under ett multisportpass övervakas dina övergångstider mellan sporterna så att du kan se hur lång tid det tog för dig att byta från en sport till en annan.

Det finns två olika sätt att utföra ett multisportpass: fast multisport och fri multisport. I en fast multisport (multisportprofiler i Polars sportslista) som triathlon är sporternas ordning fastställd och de måste utföras i den specifika ordningen. I fri multisport kan du välja vilka sporter du utför och i vilken ordning du utför dem genom att välja dem från sportlistan. Du kan också växla fram och tillbaka mellan sporter.

Innan du startar ett multisportpass ska du se till att du har gjort inställningarna för sportprofiler för alla de sporter du ska använda för träningspasset. Mer information finns i Sportprofiler i Flow.

 1. Tryck på TILLBAKA för att gå till huvudmenyn, välj Starta träningen och bläddra sedan till en sportprofil. Välj Triathlon, Fri multisport eller någon annan multisportprofil (kan läggas till i Flow-webbtjänsten).
 2. När klockan har hittat alla signaler, tryck på OK. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.
 3. Ändra sport genom att trycka på TILLBAKA för att gå till övergångsläge.
 4. Välj din nästa sport och tryck på OK (din övergångstid visas) och fortsätt träna.