Du är här: Träning > Under träning

Under träning

Bläddra genom träningsdisplayerna

Under träning kan du bläddra mellan träningsdisplayerna med UPP/NED. Observera att tillgängliga träningsvyer och informationen du ser i träningsvyerna beror på vilken sport du har valt och på din redigering av den valda sportprofilen.

Du kan lägga till sportprofiler i din klocka och ange inställningarna för varje sportprofil i Polar Flow-appen och -webbtjänsten. Du kan skapa skräddarsydda träningsvyer för varje sport du utför och välja vilka data du vill följa under dina träningspass. Mer information finns i Sportprofiler i Flow.

Dina träningsvyer kan till exempel ha följande information:

Din puls och ZonePointer för puls

Sträcka

Träningstid

Tempo/hastighet

Din puls och ZonePointer för puls

Träningstid

Kalorier

Fallmeter

Din aktuella höjd

Höjdmeter

Maxpuls

Pulsdiagram och din aktuella puls

Snittpuls

Klocktid

Träningstid

Ställ in timer

Innan du kan använda timer under träning måste du lägga till timers till dina träningsvyer. Du kan göra detta antingen genom att ställa in timervy för ditt aktuella träningspass i Snabbmenyn eller genom att lägga till timers till träningsvyerna för sportprofilen i sportprofilinställningarna i Flow-webbtjänsten och synkronisera inställningar till din klocka.

Se Sportprofiler i Flow för mer information.

 

Intervalltimer

Om du ställer in timervyn för ditt träningspass från Snabbmenyn, börjar timern när du startar träningspasset. Du kan stoppa timern och starta en ny timer i enlighet med anvisningarna nedan.

Om du har lagt till timern i träningsvyerna för den sportprofil du använder kan du starta timern på följande vis:

 1. Bläddra till vyn Intervalltimer och tryck på och håll in OK. Välj Starta för att använda en tidigare inställd timer eller skapa en ny timer i Ställ in intervalltimer:
 2. Välj Tidsbaserad eller Distansbaserad: Tidsbaserad: Ange minuter och sekunder för timern och tryck på OK. Distansbaserad: Ställ in distans för timern och tryck på OK.
 3. Ställ in ytterligare en timer? visas. Tryck på OK för att ställa in ytterligare en timer.
 4. Välj Starta när du är klar för att starta intervalltimern. I slutet av varje intervall meddelar klockan dig genom att vibrera.

Stoppa timern genom att trycka på och hålla in OK och välj Stoppa timer.

Nedräkningstimer

Om du ställer in timervyn för ditt träningspass från Snabbmenyn, börjar timern när du startar träningspasset. Du kan stoppa timern och starta en ny timer i enlighet med anvisningarna nedan.

Om du har lagt till timern till träningsvyerna för den sportprofil du använder startar du timern på följande vis:

 1. Bläddra till vyn Nedräkningstimer och tryck på och håll in OK.
 2. Välj Starta för att använda en timer som tidigare ställts in eller välj Ställ in nedräkningstimer för att ställa in en ny nedräkningstid. Välj Starta när du är klar för att starta nedräkningstimern.
 3. I slutet av nedräkningen meddelar klockan dig genom att vibrera. Om du vill starta om nedräkningstimern trycker du på och håller in OK och väljer Starta.

Stoppa timern genom att trycka på och hålla in OK och välj Stoppa timer.

Låsa en pulszon eller hastighetszon

Med ZoneLock-funktionen kan du låsa den zon du för närvarande befinner dig i baserat på puls eller hastighet/tempo. Om du använder en separat effektsensor för löpning eller cykling med din klocka kan du också använda funktionen för att låsa din effektzon. ZoneLock-funktionen hjälper dig att se till att du stannar i den valda zonen under träning utan att du behöver titta på klockan. Om du går utanför den låsta zonen under träning meddelar klockan dig med en vibration.

För att kunna använda ZoneLock för att låsa zonen för hastighet/tempo eller effekt måste du lägga till Hastighets-/tempodiagrammet eller Effektdiagrammet i fullskärm som träningsvy i de sportprofiler som du vill använda ZoneLock i via inställningarna för sportprofiler i Flow.

Låsa en pulszon

Lås den pulszon du för närvarande ligger i genom att trycka och hålla in OK i en vy som visar din puls.

Lås upp zonen genom att trycka och hålla in OK-knappen.

Lås en hastighets-/tempozon

Lås hastighets-/tempozonen du för närvarande ligger i genom att trycka och hålla in OK i fullskärmsvyns för hastighets-/tempodiagram.

Lås upp zonen genom att trycka och hålla in OK-knappen.

Låsa en effektzon

Lås effektzonen du för närvarande ligger i genom att trycka och hålla in OK i helskärmsvyn för effektdiagram.

Lås upp zonen genom att trycka och hålla in OK-knappen.

Lagra en varv-/mellantid

Tryck på OK för att lagra en varv-/mellantid. Varvtider kan lagras automatiskt. I inställningarna för sportprofiler i Polar Flow-appen eller -webbtjänsten ställer du in Auto.varvtid till Varvsträcka, Varvtid, Platsbaserad. Om du väljer Varvsträcka ställer du in den sträcka efter vilken varje varvtid tas. Om du väljer Varvtid ställer du in en tid då varvtider fortlöpande ska lagras. Om du väljer Platsbaserad tar en varvtid varje gång du kommer till träningspassets startpunkt.

Ändra sport under ett multisportpass

Tryck på TILLBAKA och välj den sport du vill ändra till. Bekräfta ditt val med OK.

Träna med ett mål

Om du har skapat ett snabbmål baserat på tid, sträcka eller kalorier i Flow-appen eller -webbtjänsten och synkroniserat det till din klocka, får du följande vy för träningsmål som första standardträningsvy:

Om du har skapat ett mål baserat på tid eller distans kan du se hur mycket av ditt mål som fortfarande återstår innan du når det.

ELLER

Om du har skapat ett mål baserat på kalorier kan du se hur många kalorier av ditt mål som du fortfarande måste bränna innan du når det.

Om du har skapat ett träningsmål i faser i Flow-appen eller -webbtjänsten och synkroniserat målet till din klocka, får du följande vy för träningsmål som första standardträningsvy:

 • Beroende på vald intensitet kan du se din puls eller hastighet/tempo och den nedre och övre gränsen för puls eller hastighet/tempo för den aktuella fasen.
 • Fasnamn och fasnummer/totalt antal faser
 • Avverkad tid/distans hittills
 • Tids-/distansmål för aktuell fas

Se Planera din träning för anvisningar om hur du skapar träningsmål.

Ändra fas under ett träningspass med faser

Fasen ändras automatiskt när du har avslutat en fas. Klockan meddelar dig genom att vibrera när fasen ändras.

Visa information om träningsmål

Visa träningsinformation under träningen genom att trycka på och hålla in OK i vyn för träningsmål.

Meddelanden

Om du tränar utanför de planerade pulszonerna eller hastighets-/tempozonerna, varnar din klocka dig med en vibration.