Du är här: Funktioner > Smart Coaching > Polar löpprogram

Polar löpprogram

Polar löpprogram är ett personligt program baserat på din konditionsnivå, utformat så att du tränar på rätt sätt och inte överanstränger dig. Det är intelligent, anpassar sig till din utveckling och anger när det kan vara en god idé att sakta farten lite och när du ska öka ett snäpp. Varje program är skräddarsytt för din tävling och tar hänsyn till dina personliga egenskaper, träningsbakgrund och förberedelsetid. Programmet är gratis och finns tillgängligt i Polar Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.

Programmen finns för tävlingar på 5 km, 10 km, halvmaraton and maraton. Varje program har tre faser: Grundträning, intensifiering och tävlingsförberedande. Dessa faser är utformade för att successivt utveckla dina resultat och se till att du är redo på tävlingsdagen. Löpträningspass delas in i fem olika typer: lätt jogg, medellång, lång, tempo och intervall. Alla träningspass inkluderar uppvärmnings-, arbets-, och nedvarvningsfaser för optimala resultat. Du kan dessutom välja att göra styrke-, core-, och rörlighetsövningar för att stödja din utveckling. Varje träningsvecka består av två till fem löppass, och den totala träningstiden för löppass per vecka varierar från en till sju timmar beroende på din konditionsnivå. Den kortaste tiden för ett program är 9 veckor och den längsta 20 månader.

Mer information om Polar löpprogram finns i denna djupgående guide. Eller läs mer om hur du kommer igång med löpprogrammet.

Skapa ett Polar löpprogram

 1. Logga in på Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.
 2. Välj Program från fliken.
 3. Välj din tävling, namnge den, ställ in tävlingsdatum, och när du vill starta programmet.
 4. Besvara frågorna om din fysiska aktvitetsnivå.*
 5. Välj om du vill att stödövningar ska ingå i programmet.
 6. Läs och besvara frågeformuläret om fysisk aktivitet.
 7. Granska programmet och justera inställningarna vid behov.
 8. När du är klar väljer du Starta program.

*Om fyra veckors träningshistorik finns tillgänglig fylls detta i automatiskt.

Starta ett löpmål

Innan du påbörjar ett träningspass, ska du säkerställa att du har synkroniserat ditt träningspassmål till din enhet. Passen synkroniseras till din enhet som träningsmål.

Starta ett träningsmål som schemalagts för den aktuella dagen:

 1. Gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen.
 2. Du blir uppmanad att starta ett träningsmål som du har schemalagt för dagen.

 3. Tryck på OK för att visa målinformationen.
 4. Tryck på OK för att återgå till förträningsläge och välj den sportprofil som du vill använda.
 5. När klockan har hittat alla signaler, tryck på OK. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Följa din utveckling

Synkronisera dina träningsresultat från din enhet till Flow webbtjänst via USB-kabeln eller trådlöst till Flow-appen. Följ din utveckling under fliken Program. Du ser en översikt över ditt aktuella program och hur du har utvecklats.