Du är här: Funktioner > Smart Coaching > Kontinuerlig pulsmätning

Kontinuerlig pulsmätning

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter din puls dygnet runt. Den möjliggör en mer noggrann mätning av daglig kaloriförbrukning och din totala aktivitet, eftersom även fysiska aktiviteter med väldigt små handrörelser kan registreras.

Kontinuerlig pulsmätning i din klocka

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan aktiveras, inaktiveras eller sättas i läget Endast på natten i din klocka i Inställningar > Allmänna inställningar > Kontinuerlig pulsmätning. Om du väljer läget Endast på natten ställer du in pulsmätningen så att den startar så snart du går och lägger dig.

Funktionen är inaktiverad som standard. Om funktionen Kontinuerlig pulsmätning är aktiverad i din klocka förbrukas batteriet snabbare. Kontinuerlig pulsmätning måste aktiveras för att Nightly Recharge ska fungera. Om du vill spara batteri och fortfarande använder Nightly Recharge ställer du in kontinuerlig pulsmätning för aktivering endast på natten.

Använd knapparna UPP och NED i klockfunktionen för att navigera till klockdisplayen för puls. Tryck på OK för att öppna en detaljerad vy.

När funktionen är aktiverad mäter klockan kontinuerligt din puls och visar den på pulsdisplayen. När du öppnar detaljerna kan du se dina högsta och lägsta pulsavläsningar för dagen och även se din lägsta pulsavläsning för föregående natt.

Klockan mäter din puls i intervaller om 5 minuter och registrerar data för senare analys i Flow-appen eller webbtjänsten. Om klockan upptäcker att din puls är förhöjd börjar den registrera din puls kontinuerligt. Kontinuerlig registrering kan också starta baserat på dina armrörelser, till exempel när du går i ett tillräckligt snabbt tempo i minst en minut. Den kontinuerliga registreringen avslutas automatiskt när aktivitetsnivån minskar tillräckligt. När din klocka upptäcker att din arm inte rör sig eller när din puls inte ökar registrerar den din puls i 5-minuters cykler för att hitta din lägsta avläsning för dagen.

I vissa fall kan det hända att du har sett en högre eller lägre puls på din klocka under dagen än vad som visas i summeringen av den kontinuerliga pulsmätningen som den högsta eller lägsta avläsningen för din dag. Detta kan inträffa om den avläsning du har sett ligger utanför mätintervallet.

LED-lamporna på baksidan av din klocka är alltid på när funktionen kontinuerlig pulsmätning är aktiverad och sensorn på baksidan är i kontakt med din hud. Se Pulsmätning på handleden för anvisningar om hur du bär din klocka för exakt pulsavläsning från handleden.

Du kan följa uppgifterna för kontinuerlig pulsmätning mer i detalj och i längre perioder i Polar Flow, antingen på webben eller i mobilappen. Mer information om funktionen Kontinuerlig pulsmätning finns i denna djupgående guide.