Du är här: Polar Flow > Synkronisera

Synkronisera

Du kan överföra data från din klocka till Polar Flow-appen trådlöst via Bluetooth-anslutning. Eller så kan du synkronisera din klocka med Polar Flow webbtjänst med en USB-port och FlowSync-programmet. För att kunna synkronisera data mellan din klocka och Flow-appen måste du ha ett användarkonto på Polar Flow. Om du vill synkronisera data från din klocka direkt till webbtjänsten behöver du även ladda ner programmet Polar FlowSync. Om du tidigare har ställt in din klocka har du redan skapat ett Polar-konto. Om du ställde in din klocka via en dator, har du även FlowSync-programmet på din dator.

Kom ihåg att synkronisera och hålla data uppdaterade mellan din klocka och webbtjänsten och mobilappen var du än är.

Synkronisera med Flow-mobilapp

Kontrollera följande före synkronisering:

  • Du har ett Polar-konto och Flow-appen.
  • Din mobila enhet har Bluetooth aktiverat och flygplansläge/flygläge är inte aktiverat.
  • Du har länkat din klocka med din mobil. Mer information finns i Ihopparning.

Synkronisera dina data:

  1. Logga in på Flow-appen och tryck och håll in knappen TILLBAKA på din klocka.
  2. Ansluter till enhet visas följt av Ansluter till app.
  3. Synkronisering slutförd visas när du är klar.

Din klocka synkroniseras med Flow-appen automatiskt när du har avslutat ett träningspass om din telefon är inom räckvidden för Bluetooth. När din klocka synkroniserar med Flow-appen synkroniseras även dina aktivitets- och träningsdata automatiskt till Flow webbtjänst.

För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen kan du gå till support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synkronisera med Flow webbtjänst via FlowSync

För att synkronisera data med Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera det innan du försöker synkronisera.

  1. Anslut din klocka till en dator. Kontrollera att FlowSync-programmet körs.
  2. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
  3. Slutförd visas när du är klar.

Varje gång du ansluter din klocka till din dator kommer Polar FlowSync-programmet att överföra dina data till Polar Flow webbtjänst och synkronisera alla inställningar du kan ha ändrat. Om synkroniseringen inte startar automatiskt ska du starta FlowSync från skrivbordsikonen (Windows) eller från programmappen (Mac OS X). Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig kommer FlowSync att meddela dig och uppmana dig att installera den.

Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan din klocka är ansluten till din dator ska du trycka på knappen Synkronisera i FlowSync för att överföra inställningarna till din klocka.

För support och mer information om hur du använder Flow-webbtjänsten, gå till support.polar.com/en/support/flow.

För support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet, gå till support.polar.com/en/support/FlowSync.