Du är här: Viktig information > Batterier

Batteri

Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Ladda batteriet

Innan du laddar ska du se till att det inte finns fukt, damm eller smuts på klockans eller kabelns laddningskontakter. Torka försiktigt av smuts och fukt. Ladda inte klockan när den är fuktig.

Din klocka har ett internt, uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 500 gånger innan kapaciteten försämras märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller när USB-porten är fuktig.

Använd USB-kabeln som följer med produkten för att ladda den via USB-porten på din dator. Du kan även ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten).

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

Ladda med din dator genom att ansluta din klocka till datorn, så kan den samtidigt synkroniseras med FlowSync.

 1. Ladda din klocka genom att ansluta den till en USB-port eller en USB-laddare med den anpassade kabeln som levererades i paketet. Kabeln fäster magnetiskt på plats, se bara till att passa in kanten på kabeln med skåran på klockan (markerad med rött).

 2. Laddar visas på displayen.
 3. När batteriikonen är helt fylld, är klockan fulladdad.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan försämra batteriets livslängd.

Laddning under träning

Försök inte ladda din klocka under ett träningspass med en bärbar laddare, till exempel en powerbank. Om du ansluter din klocka till en strömkälla under ett träningspass laddas inte batteriet. När klockan är ansluten till laddningskabeln under träning kan svett och fukt orsaka korrosion och skada laddningskabeln och klockan. Om du dessutom påbörjar ett träningspass när du laddar klockan stoppas laddningen.

Batteriets drifttid

 • Upp till 30 timmar vid kontinuerlig användning med GPS och optisk pulsmätning.
 • Upp till en vecka om du tränar i genomsnitt 1 timme/dag med kontinuerlig pulsmätning.
 • När den endast används i klockläge med kontinuerlig pulsmätning är drifttiden ungefär 24 dagar.

Batteristatus och meddelanden

Batteristatussymbolen visas när du vrider din handled för att titta på klockan eller återgår till klockläge från menyn.

 • När batteriets laddning är låg, Svagt batteri. Ladda visas i klockläge. Du rekommenderas ladda klockan.

 • Vid Svagt batteri. GPS och puls registreras inte. Ladda snart. visas i förträningsläge, laddningen är för låg för att mäta GPS och pulsdata under träning.
 • Om meddelandet Svagt batteri visas under träningen, stängs funktionerna pulsmätning och GPS av.

 • När batteriet är kritiskt svagt, visas Registrering avslutad. Din klocka avslutar träningsregistreringen och sparar dina träningsdata.
 • När displayen är tom, är batteriet helt urladdat och din klocka har försatts i viloläge. Ladda din klocka. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.