Du är här: Komma igång > Knappfunktioner och gester

Knappfunktioner och gester

Din klocka har fem knappar som har olika funktioner beroende på användningssituationen. Se tabellerna nedan för mer information om knapparnas funktioner i olika lägen.

Klockfunktion och meny

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

I klockfunktionen, tryck för att visa batteristatussymbolen

Tryck och håll in för att låsa knappar

Gå till menyn

Återvänd till föregående nivå

Lämna inställningarna oförändrade

Avbryt val

Tryck och håll in för att återvända till klockfunktionen från menyn

Tryck och håll in i klockfunktionen för att para ihop och synkronisera

Bekräfta valet som visas på displayen

Tryck och håll in för att gå till förträningsläge

Tryck för att visa mer detaljer om informationen som visas i klockdisplayen

 

Ändra klockdisplay i klockfunktionen

Bläddra i menyn

Justera ett valt värde

Förträningsläge

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

Tryck och håll in för att låsa knappar

Tryck för att öppna snabbmenyn

Återgå till klockfunktionen

Starta ett träningspass

Bläddra i sportlistan

Under träning

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

Tryck och håll in för att låsa knappar

Pausa träningen genom att trycka en gång

Avsluta träningspasset genom att trycka och hålla in i pausläge

Lagra en varv-/mellantid

Fortsätt träningsregistreringen när den är pausad

Ändra träningsdisplay

Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysning aktiveras automatiskt när du vrider din handled för att titta på klockan.