Du är här: Inställningar > Allmänna inställningar

Allmänna inställningar

För att se och redigera dina allmänna inställningar, gå till Inställningar > Allmänna inställningar.

I Allmänna inställningar finns följande:

 • Para och synka
 • Cykelinställningar (Endast synligt om du länkade en cykelsensor med din klocka)
 • Kontinuerlig pulsmätning
 • Flygläge
 • Stör ej
 • Telefonnotiser
 • Enheter
 • Språk
 • Inaktivitetsvarning
 • Vibrationer
 • Jag bär min klocka på
 • Positionssatelliter
 • Om din klocka

Para och synka

 • Länka och synkronisera telefon/Länka sensor eller annan enhet: Länka sensorer eller mobila enheter med din klocka. Synka data med Flow-appen.
 • Ihopparade enheter: Visa alla enheter som du har länkat med din klocka. Dessa kan inkludera pulssensorer, stegsensorer, kadenssensorer och mobila enheter.

Cykelinställningar

Cykelinställningarna är endast synliga om du länkade en kadenssensor med din klocka.

Hjulstorlek: Ställ in hjulstorleken i millimeter. Se Länka sensorer med din klocka för anvisningar om mätning av hjulstorleken.

Vevarmslängd: Ställ in vevarmslängden i millimeter. Inställningen är endast synlig om du har länkat en effektsensor.

Sensorer i bruk: Visa alla sensorer du har länkat till cykeln.

Kontinuerlig pulsmätning

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan aktiveras, inaktiveras eller sättas i läget Endast på natten. Om du väljer Endast på natten ställer du in pulsmätningen så att den startar så snart du går och lägger dig.

Mer information finns i Kontinuerlig pulsmätning.

Flygläge

Välj eller Av.

I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Stör ej

Välj Av, eller På ( - ). Ställ in den period när ”stör ej” ska vara på. Välj när den ska Börja och Sluta. När den är på kommer du inte att höra några notifikationer eller ringsignaler. Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.

Telefonnotiser

Ställ in telefonnotiser på Av eller På, när du inte tränar. Observera att du inte kommer att få några telefonnotiser under träningspass.

Enheter

Välj metriska (kg, cm) eller eng./am. (lb, ft). Välj de enheter som ska används för att mäta vikt, längd, sträcka och hastighet.

Språk

Du kan välja vilket språk du vill använda i din klocka. Din klocka har stöd för följande språk: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska eller Türkçe.

Inaktivitetsvarning

Aktivera eller Inaktivera aktivitetsvarning.

Vibrationer

Slå eller Av vibrationer när du bläddrar i menyn.

Jag bär min klocka på

Välj Vänster hand eller Höger hand.

Positionssatelliter

Från och med firmware version 4.0.11 och framåt kan du ändra vilket satellitnavigeringssystem som din klocka använder utöver GPS. Du hittar inställningen i din klocka under Allmänna inställningar > Positionssatelliter.Du kan väljaGPS + GLONASS,GPS + GalileoellerGPS + QZSS.Standardinställningen ärGPS + GLONASS.Tack vare dessa alternativ kan du testa olika satellitnavigeringssystem och se om de kan förbättra prestationen i områden som de täcker.

GPS + GLONASS

GLONASS är ett ryskt globalt satellitnavigeringssystem. Det är standardinställningen eftersom dess globala satellitsynlighet och pålitlighet är den bästa av dessa tre alternativ, och vi rekommenderar generellt att du använder detta system.

GPS + Galileo

Galileo är ett globalt satellitnavigeringssystem som skapats av Europeiska unionen. Det håller fortfarande på att utvecklas och beräknas vara färdigt i slutet av 2020.

GPS + QZSS

QZSS är ett regionalt tidsöverföringssystem som har kontakt med fyra satelliter och är ett satellitbaserat förstärkningssystem som utvecklats för att förbättra GPS:en i Asien och Oceanien, med fokus på Japan.

Om din klocka

Kontrollera enhets-ID för din klocka samt firmware-version, HW-modell, utgångsdatum för A-GPS och de Vantage M-specifika märkningarna med lagstadgad information.

Starta om din klocka: Om du får problem med din klocka kan du försöka att starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan. Tryck på OK-knappen och därefter OK igen för att bekräfta omstarten. Du kan också starta om din klocka genom att trycka på och hålla in OK-knappen i 10 sekunder.