Du är här: Funktioner > Mätvärden för simning

Mätvärden för simning

Mätvärden för simning hjälper dig att analysera varje simpass och följa dina resultat och din utveckling på lång sikt.

För att få så korrekt information som möjlig ska du kontrollera att du har ställt in vilken hand du bär klockan på. Du kan kontrollera att du har angett vilken hand du bär din klocka från produktinställningarna i Flow.

Bassängsimning

När du använder profilen Simning eller Bassängsimning registrerar klockan din simsträcka, tid och tempo, simtagsfrekvens, vilotider och den identifierar även din simstil. Dessutom kan du med hjälp av SWOLF-poängen följa din utveckling.

Tempo: Tempo- och distansmätningarna är baserade på bassänglängden. För att få exakta data ska du därför alltid kontrollera att du har ställt in rätt bassänglängd. Din klocka känner när du vänder och använder den här informationen för att ge dig exakt tempo och distans.

Simtag: Din klocka anger hur många simtag du tar på en minut eller per bassänglängd. Denna information kan användas för att veta mer om din simteknik, rytm och träningstid.

Simstilar: Din klocka känner igen din simstil och beräknar stilspecifika mätvärden samt totalvärden för hela ditt träningspass. Stilar som din klocka känner igen:

 • Fristil
 • Ryggsim
 • Bröstsim
 • Fjärilsim

SWOLF (förkortning för simning och golf) är ett indirekt mått på effektivitet. SWOLF beräknas genom att lägga ihop din tid och antalet simtag som behövs för att simma en bassänglängd. Till exempel, 30 sekunder och 10 simtag för att simma en bassänglängd motsvarar SWOLF-poängen 40. Ju lägre din SWOLF är för en viss sträcka och stil, desto effektivare är du i allmänhet.

SWOLF-är högst individuell och bör därför inte jämföras med andra simmares SWOLF-poäng. Det är snarare ett personligt verktyg som kan hjälpa dig att förbättra och finjustera din teknik samt att hitta en optimal effektivitet för olika stilar

Inställning av bassänglängd

Det är viktigt att du ställer in rätt bassänglängd, eftersom det påverkar beräkning av tempo, distans och simtag samt din SWOLF-poäng. Du kan välja bassänglängd i förträningsläge från snabbmenyn. Tryck på LYSE för att öppna snabbmenyn, välj inställningen Bassänglängd och ändra vid behov den bassänglängd som tidigare ställts in. Standardlängderna är 25 meter, 50 meter och 25 yards, men du kan också ställa in den manuellt till en anpassad längd. Den minsta längd som kan ställas in är 20 meter/yards.

Simning i öppet vatten

När du använder profilen Simning i öppet vatten registrerar klockan din simsträcka, tid och tempo, simtagsfrekvens för frisim och din rutt.

Frisim är den enda stilen som profilen Simning i öppet vatten känner igen.

Tempo och sträcka: Din klocka använder GPS för att beräkna tempo och sträcka under din simtur.

Simtagsfrekvens för frisim: Din klocka registrerar dina genomsnittliga och maximala simtagsfrekvenser (hur många simtag du tar per minut) för ditt träningspass.

Rutt: Din rutt registreras med GPS och du kan visa den på en karta efter din simtur i Flow-appen och i Flow webbtjänst. GPS fungerar inte under vattnet, och på grund av detta filtreras din rutt från GPS-data som erhållits när din hand är över vattnet eller mycket nära vattenytan. Externa faktorer som vattenförhållanden och satellitpositioner kan påverka noggrannheten för GPS-data, och följaktligen kan data från samma rutt variera från dag till dag.

Mäta puls i vatten

Din klocka mäter automatiskt din puls från handleden med den nya Polar Precision Prime-sensorns fusionsteknik, vilket är ett enkelt och bekvämt sätt att mäta din puls vid simning. Även om vatten kan förhindra att pulsmätning på handleden fungerar optimalt, är noggrannheten hos Polar Precision Prime tillräcklig för att du ska kunna övervaka din snittpuls och dina pulszoner under simpassen, få korrekta avläsningar för kaloriförbränning, din Träningsbelastning från träningspasset och feedback på Träningseffekt, baserat på dina pulszoner.

För att säkerställa bästa möjliga noggrannhet i dina pulsdata är det viktigt att klockan sitter ordentligt på din handled (den ska sitta åt mer än i andra sporter). Se Träning med handledsbaserad puls för anvisningar om hur du ska bära din klocka under träning.

Observera att du inte kan använda en Polar pulssensor med ett bröstband med din klocka när du simmar, eftersom Bluetooth inte fungerar i vatten.

Starta ett simpass

 1. Tryck på TILLBAKA för att gå till huvudmenyn, välj Starta träningen och bläddra sedan till profilen Simning, Bassängsimning eller Simning i öppet vatten.
 2. När du använder profilen simning/bassängsimning ska du kontrollera att bassänglängden är korrekt. Ändra bassänglängden genom att trycka på LYSE för att öppna snabbmenyn, välj inställningen Bassänglängd och ange korrekt längd.
 3. Tryck på STARTA för att starta träningsregistreringen.

Under din simtur

Du kan anpassa vad som ska visas på displayen i avsnittet sportprofiler i Flow webbtjänst. Standardträningsvyerna i sportprofilerna för simning visar följande information:

 • Din puls och ZonePointer för puls
 • Sträcka
 • Träningstid
 • Vilotid (Simning och bassängsimning)
 • Tempo (Simning i öppet vatten)
 • Pulsdiagram
 • Snittpuls
 • Maxpuls
 • Klocktid

Efter din simtur

En översikt över dina simdata finns tillgänglig i träningssummeringen i din klocka direkt efter ditt träningspass: Du kan se följande information:

Datum och tid när ditt träningspass startade

Träningstid

Simsträcka

Snittpuls

Maxpuls

Hjärtbelastning

Pulszoner

Kalorier

Fettförbrukning % av kalorier

Snittempo

Maxtempo

Simtagsfrekvens (hur många simtag du tar per minut)

 • Genomsnittlig simtagsfrekvens
 • Max simtagsfrekvens

Synkronisera din klocka med Flow för en mer detaljerad visuell representation av ditt simpass, inklusive en detaljerad uppdelning av dina simpass i bassäng, din puls, tempo och simtagsfrekvens.