Vă aflați aici: Setări > Modul teatru

Modul teatru

În modul teatru, ecranul dispozitivului M600 și toate notificările sunt dezactivate temporar. Chiar dacă îți miști încheietura mâinii sau atingi ecranul, acesta nu va porni.


Activarea modului teatru

  1. Asigură-te că afișajul dispozitivului M600 este activat și că este afișat ecranul principal.
  2. Glisează în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa meniul Quick settings (Setări rapide).
  3. Atinge pictograma Theater mode (Mod teatru).


Dezactivarea modului teatru

  • Apasă butonul lateral de pornire/oprire.