Vă aflați aici: Antrenamentul cu dispozitivul Polar > Navigarea în aplicația Polar

Navigarea în aplicația Polar


Deschiderea aplicației Polar

 • Apasă butonul frontal al dispozitivului M600 (reține că întâi trebuie să ieși din orice altă aplicație).

SAU

 • Apasă butonul lateral de pornire/oprire al dispozitivului pentru a deschide meniul de aplicații și caută, apoi atinge opțiunea Polar.

SAU

 • Utilizează o comandă vocală:
 1. Asigură-te că afișajul dispozitivului M600 este activ și că este afișat ecranul principal.
 2. Spune „Ok Google”.
 3. Spune „Open Polar” (Deschide aplicația Polar) sau „Start a workout” (Începe un antrenament).

Pentru a obține instrucțiuni privind activarea funcției de recunoaștere vocală „Ok Google”, astfel încât să poți utiliza comenzile vocale pentru navigarea în aplicația Polar, vezi informațiile de mai jos.


Utilizarea ecranului tactil și a comenzilor prin mișcarea încheieturii pentru a naviga în aplicația Polar

Răsfoirea meniurilor, listelor și rezumatelor

 • Glisează în sus sau în jos pe ecran.

SAU

 • Mișcă-ți brusc încheietura spre interior și spre exterior.

Selectarea elementelor

 • Atinge pictogramele.

Revenirea cu un pas

 • Glisează de la stânga la dreapta pe ecran.

Ieșirea din aplicația Polar

 • Scutură-ți încheietura.

Utilizarea butonului frontal pentru a naviga în aplicația Polar

 • În meniul aplicației Polar, apasă butonul frontal pentru a deschide meniul Training (Antrenament).
 • În lista de profiluri sportive, apasă butonul frontal pentru a selecta pictograma profilului sportiv afișată pe ecran.
 • În timpul antrenamentului, apasă butonul frontal pentru a înregistra manual un tur.
 • În timpul antrenamentului, apasă lung butonul frontal pentru a întrerupe sesiunea.
 • În modul întrerupt, apasă lung butonul frontal pentru încheia sesiunea de antrenament.
 • În ecranul rezumatului de după antrenament, apasă butonul frontal pentru a accesa meniul aplicației Polar.

Utilizarea comenzilor vocale pentru a naviga în aplicația Polar

Poți utiliza și comenzile vocale pentru a naviga în aplicația Polar. Întâi trebuie să activezi funcția de recunoaștere a vocii „Ok Google” pe ceasul tău inteligent.

Activarea funcției de recunoaștere a vocii „Ok Google”

 1. Asigură-te că afișajul dispozitivului M600 este activ și că este afișat ecranul principal.
 2. Glisează în jos din partea de sus a ecranului pentru a accesa meniul Quick settings (Setări rapide).
 3. Atinge pictograma de setări.
 4. Caută și atinge opțiunea Personalization (Personalizare).
 5. Atinge opțiunea "Ok Google" detection (Detectare „Ok Google”) pentru a activa funcția (comutatorul va deveni albastru).

Începerea unei sesiuni de antrenament

 1. Asigură-te că afișajul dispozitivului M600 este activ și că este afișat ecranul principal.
 2. Spune „Ok Google”.
 3. Spune „Start a run” (Începe o sesiune de alergare) sau „Start a bike ride” (Începe o sesiune de ciclism) pentru a începe sesiunea de antrenament.
 4. SAU

  spune „Start a workout” (Începe o sesiune de antrenament) pentru a deschide lista de profiluri sportive, apoi caută și atinge sportul dorit pentru a începe sesiunea.

Întreruperea unei sesiuni de antrenament

 1. Asigură-te că afișajul dispozitivului M600 este activ și că este afișat ecranul principal.
 2. Spune „Stop a run” (Întrerupe sesiunea de alergare) sau „Start a bike ride” (Întrerupe sesiunea de ciclism).