Vă aflați aici: Setări > Setările privind ecranul

Setările privind ecranul

Reglarea luminozității ecranului

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Display (Ecran).
 2. Atinge opțiunea Adjust brightness (Reglare luminozitate).
 3. Selectează și atinge nivelul de luminozitate dorit.

Poți prelungi durata de viață a bateriei prin reducerea luminozității ecranului ceasului.


Activarea/dezactivarea opțiunii ca ecranul să fie întotdeauna pornit

Poți alege ca ecranul să afișeze discret ora sau să se stingă complet când nu utilizezi ceasul.

Modificarea setării de pe dispozitivul M600

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Display (Ecran).
 2. Atinge Always-on screen (Ecran întotdeauna pornit), pentru a comuta între activarea (comutatorul este albastru) și dezactivarea (comutatorul este gri) opțiunii Ecran întotdeauna pornit.

Modificarea setării de pe telefon

 1. Pornește aplicația Wear OS by Google.
 2. Atinge pictograma de setări.
 3. Pe telefoanele Android: caută și atinge M600 în meniul Device settings (Setări dispozitiv).

 4. utilizează comutatorul pentru a activa sau dezactiva opțiunea Always-on screen (Ecran întotdeauna pornit).

Dacă opțiunea Always-on screen (Ecran întotdeauna pornit) este dezactivată, iar ecranul dispozitivului M600 este negru, poți reporni ecranul prin atingerea acestuia, prin ridicarea rapidă a ceasului inteligent în fața ta sau prin apăsarea butonului lateral de pornire/oprire.

Dacă lași ecranul dispozitivului M600 să se oprească atunci când nu folosești ceasul inteligent, vei prelungi durata de viață a bateriei.


Activarea/dezactivarea blocării ecranului

Poți activa blocarea automată a ecranului când nu porți dispozitivul M600. Poți debloca ecranul desenând modelul de deblocare a ecranului, introducând codul PIN sau parola.

Activarea blocării ecranului

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Personalization (Personalizare).
 2. Atinge opțiunea Screen lock (Blocare ecran).
 3. Poți selecta Pattern (Model), PIN (cod PIN), Password (Parolă) sau None (Niciuna).
 4. Urmărește instrucțiunile de pe ecran pentru a crea un model de blocare a ecranului, un cod PIN sau o parolă.

Când funcția de blocare a ecranului este setată să se activeze automat, ai opțiunea de a bloca ecranul și manual:

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Personalization (Personalizare).
 2. Atinge opțiunea Lock screen now (Blocare ecran acum).
 3. Confirmă prin atingerea pictogramei bifă.

Dezactivarea blocării ecranului

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Personalization (Personalizare).
 2. Atinge opțiunea Screen lock Automatic (Blocare ecran automată).
 3. Desenează modelul tău de deblocare a ecranului sau introdu codul PIN sau parola.
 4. Caută și atinge opțiunea None (Niciuna).
 5. Confirmă dezactivarea blocării automate a ecranului prin atingerea pictogramei bifă.

Pornirea și oprirea ecranului tactil

Această funcție este disponibilă doar pe un dispozitiv Polar M600 interconectat cu un telefon Android.

Poți utiliza blocarea la atingere pentru a dezactiva ecranul tactil al ceasului inteligent în cazul în care dorești ca acesta să nu reacționeze la atingere, de exemplu, în apă.

Activarea blocării la atingere

 1. Glisează în jos din partea de sus a ecranului principal.
 2. Atinge pictograma pentru setări.
 3. Atinge opțiunea Display (Afișaj).
 4. Atinge opțiunea Touch lock (Blocare la atingere).
 5. Confirmă activarea blocării la atingere atingând pictogramei bifă.

Dezactivarea blocării la atingere

 • Atinge butonul lateral de pornire/oprire.

Setarea dimensiunii fonturilor

Dacă dorești, poți modifica dimensiunea textului de pe ecranul dispozitivului M600.

 1. Accesează aplicația Settings (Setări) și caută, apoi atinge Display (Ecran).
 2. Atinge opțiunea Font size (Dimensiune font).
 3. Poți alege între Small (Mică) și Normal (Normală). Atinge dimensiunea preferată pentru a o utiliza.

Mărirea și micșorarea ecranului dispozitivului M600

Dacă ai dificultăți în a vedea ce este afișat pe ecranul dispozitivului M600, poți activa funcția de mărire

 1. accesând aplicația Settings (Setări) și căutând, apoi atingând opțiunea Accessibility (Accesibilitate).
 2. Atinge Magnification gestures (Gesturi pentru mărire).
 3. Confirmă prin atingerea pictogramei bifă.

Dacă ai activat funcția care permite mărirea, poți mări și micșora ecranul dispozitivului M600 prin atingerea ecranului de trei ori.