Vă aflați aici: Informații importante > Informații privind reciclarea

Informații privind reciclarea

La sfârșitul duratei de viață a produsului, Polar te încurajează să minimalizezi posibilele efecte ale deșeurilor asupra mediului și sănătății umane, respectând reglementările locale referitoare la eliminarea deșeurilor și, acolo unde este posibil, apelând la colectarea separată a dispozitivelor electronice. Nu elimina acest produs ca deșeu menajer nesortat.