Vi ste tukaj: Vadba > Prični vadbo

Prični vadbo

 1. V časovnem pogledu pritisnite gumb START, da vstopite v način pred vadbo.

 2. V načinu pred vadbo izberite želeni športni profil z gumbom UP/DOWN (GOR/DOL).

  Za spreminjanje nastavitev športnega profila pred vadbo (v načinu pred vadbo) pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ), da vstopite v meni Quick Menu (Hitri meni). Za vračanje v način pred vadbo pritisnite gumb BACK (NAZAJ).

  Če ste v tem športnem profilu vklopili funkcijo GPS in/ali uporabili združljiv senzor Bluetooth® Smart, bo naprava M460 samodejno pričela iskati signale.

  V načinu pred vadbo ostanite, dokler naprava M460 ne najde GPS-signalov in signalov senzorja ter vašega srčnega utripa, in zagotovite, da bodo vaši podatki o vadbi točni. Za najboljši zajem GPS-satelitskih signalov pojdite na prosto ter stran od visokih stavb in dreves. Naprave M460 med iskanjem ne premikajte, njen zaslon pa naj bo obrnjen navzgor. Roko držite nepremično, dokler naprava M460 ne najde satelitskih signalov.

  Pridobivanje GPS-satelitskih signalov je s pomočjo podprte funkcije GPS (A-GPS) hitro. Datoteka s podatki A-GPS se samodejno posodobi z napravo M460, ko jo sinhronizirate s spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync. Če se je veljavnost datoteke s podatki A-GPS iztekla ali če še niste sinhronizirali naprave M460, bo iskanje satelitskih signalov morda trajalo dlje časa. Za več informacij glejte Podprti GPS (A-GPS).

 3. Ko naprava M460 najde vse signale, pritisnite gumb START. Prikaže se sporočilo Recording started (Beleženje se je začelo) in lahko pričnete vadbo.

  Srčni utrip: Prikaz vašega srčnega utripa nakazuje, da je naprava M460 našla signal vašega senzorja srčnega utripa.

  GPS: Odstotna vrednost, ki je prikazana ob ikoni GPS, nakazuje pripravljenost funkcije GPS. Ko doseže 100 %, se prikaže napis V REDU.

  Senzorji za kolo: Ko naprava M460 najde signale senzorjev, se ob ikoni kolesa prikaže sporočilo OK (V REDU). Če ste senzorje povezali z več kot enim kolesom, bo ob ikoni kolesa prikazana številka, ki označuje trenutno uporabljeno kolo. Naprava M460 izbere kolo, s katerim je povezan najbližji senzor.

  Primer:

  Senzor hitrosti ste povezali z možnostjo Bike 1 (Kolo 1), drug senzor pa z možnostjo Bike 2 (Kolo 2). Ko vstopite v način pred vadbo, sta obe kolesi v bližini naprave M460. Senzor hitrosti, ki se poveže z možnostjo Bike 1 (Kolo 1), je bližje napravi M460. Zato naprava M460 za vožnjo izbere možnost Bike 1 (Kolo 1). Ob ikoni kolesa se prikaže številka 1.

  Če želite namesto te možnosti uporabiti Bike 2 (Kolo 2), sledite kateri od naslednjih možnosti:

  • Vrnite se v časovni način. Nato povečajte razdaljo med napravo M460 in kolesomBike 1 (Kolo 1), tako da je zdaj kolo Bike 2 (Kolo 2) bližje napravi M460. Nato znova pojdite v način pred vadbo.
  • Z napravo M460 se dotaknite senzorja na kolesu Bike 2 (Kolo 2).

Prični vadbo z vadbenim ciljem

V spletni storitvi Flow lahko ustvarite podrobne vadbene cilje in jih sinhronizirate v napravo M460 prek programske opreme Flowsync ali aplikacije Flow. Med vadbo lahko preprosto sledite vodiču na svoji napravi.

Za pričetek vadbe z vadbenim ciljem storite naslednje:

 1. Pojdite v možnost Diary (Dnevnik) ali Favorites (Priljubljeno).

 2. V možnosti Diary (Dnevnik) izberite dan, za katerega je izbran cilj, in pritisnite gumb START, nato pa s seznama izberite cilj in pritisnite gumbSTART. Prikažejo se morebitne opombe, ki ste jih dodali cilju.

  ali

  V možnosti Favorites (Priljubljeno) s seznama izberite cilj in pritisnite gumb START. Prikažejo se morebitne opombe, ki ste jih dodali cilju.

 3. Za vstop v način pred vadbo pritisnite gumb START in izberite želeni športni profil.

 4. Ko naprava M460 najde vse signale, pritisnite gumb START. Prikaže se sporočilo Recording started (Beleženje se je začelo) in lahko pričnete vadbo.

Za več informacij o vadbenih ciljih glejte Training Targets (Vadbeni cilji).

Pričnite vadbo z intervalnim časovnikom

Na podlagi časa in/ali razdalje lahko nastavite en ponavljajoč ali dva izmenjujoča se časovnika, ki vas usmerjata med fazami vadbe in regeneracije pri intervalni vadbi.

 1. Najprej pojdite v meni Timers > Interval timer (Časovniki > Intervalni časovnik). Za ustvarjanje novih časovnikov izberite Set timer(s) (Nastavi časovnik/-e).
 2. Izberite možnost Time-based (Na podlagi časa) ali Distance-based (Na podlagi razdalje):
  • Time-based (Na podlagi časa): Določite minute in sekunde za časovnik ter pritisnite START.
  • Distance-based (Na podlagi razdalje): Nastavite razdaljo za časovnik in pritisnite START.
 3. Prikaže se sporočilo Set another timer? (Ali želite nastavite še en časovnik?). Za nastavitev dodatnega časovnika izberite možnost Yes (Da) in ponovite 2. korak.
 4. Po koncu za vstop v način pred vadbo izberite možnost Start X.XX km / XX:XX (Prični X,XX km / XX:XX) in pritisnite gumb START, nato pa izberite želeni športni profil.
 5. Ko naprava M460 najde vse signale, pritisnite gumb START. Prikaže se sporočilo Recording started (Beleženje se je začelo) in lahko pričnete vadbo.

Prav tako lahko časovnik Interval timer (Intervalni časovnik) vklopite med vadbo, npr. po ogrevanju. Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ), da vstopite v meni Quick menu (Hitri meni), nato pa izberite Interval timer (Intervalni časovnik).