Vi ste tukaj: Začetek > Združevanje mobilne naprave z napravo M460

Združevanje mobilne naprave z napravo M460

Pred združevanjem mobilne naprave ustvarite Polarjev račun, če ga še nimate, in prenesite aplikacijo Flow iz trgovine App Store ali Google Play. Prepričajte se tudi, da ste prenesli in namestili programsko opremo FlowSync v svoj računalnik iz flow.polar.com/start in registrirali napravo M460 v spletni storitvi Flow.

Pred začetkom združevanja se prepričajte, da ima vaša mobilna naprava vklopljen Bluetooth in izklopljen letalski način.

Združevanje z mobilno napravo:

 1. V M460 pojdite v Settings > General Settings > Pair and sync > Pair mobile device (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi mobilno napravo) in pritisnite START.
 2. Ko je najdena naprava, se na napravi M460 prikaže ID-številka naprave Polar mobile xxxxxxxx (xxxxxxxx Polarjeve mobilne naprave).
 3. Pritisnite START, prikaže se sporočiloConnecting to device (Povezava z napravo), ki ji sledi sporočilo Connecting to app (Povezava z aplikacijo).
 4. Sprejmite zahtevo za združevanje Bluetooth prek svoje mobilne naprave in vnesite PIN-kodo, prikazano na napravi M460.
 5. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

 1. Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Flow in se prijavite v svoj Polarjev račun.
 2. Počakajte, da se pojavi pogled »Poveži napravo« in da se na vaši mobilni napravi prikaže sporočilo (Searching for Polar M460) (Iskanje naprave Polar M400).
 3. V časovnem načinu naprave M460 pritisnite in pridržite gumb NAZAJ.
 4. Prikaže se sporočilo Connecting to device (Povezava z napravo), ki ji sledi sporočilo Connecting to app (Povezava z aplikacijo).
 5. Sprejmite zahtevo za združevanje Bluetooth prek svoje mobilne naprave in vnesite PIN-kodo, prikazano na napravi M460.
 6. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

Brisanje združevanja

Za izbris združevanja s senzorjem ali mobilno napravo:

 1. Pojdite v meni Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Nastavitve > Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združene naprave) in pritisnite START.
 2. Izberite iz seznama napravo, ki jo želite odstraniti, in pritisnite START.
 3. Prikaže se sporočilo Delete pairing? (Ali želite izbrisati združevanje?), izberite možnost Yes (Da) in pritisnite START.
 4. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing deleted (Združevanje je zbrisano).