Vi ste tukaj: Lastnosti > Smart Coaching > Preizkus telesne pripravljenosti

Preizkus telesne pripravljenosti

Polarjev preizkus telesne pripravljenosti je preprost, varen in hiter način za merjenje vaše aerobne (kardiovaskularne) telesne pripravljenosti v mirovanju. Rezultat preizkusa je indeks Polar OwnIndex, primerljiv z največjim sprejemom kisika (VO2max), ki se pogosto uporablja za merjenje aerobne telesne pripravljenosti. Na indeks OwnIndex vplivajo vaš ozadje vadbe, srčni utrip, spremenljivost srčnega utripa v mirovanju, spol, starost, višina in telesna teža. Polarjev preizkus telesne pripravljenosti je razvit za zdrave odrasle osebe.

Aerobna telesna pripravljenost je povezana s tem, kako uspešen je vaš kardiovaskularni sistem pri prenosu kisika v vaše telo. Boljša kot je vaša aerobna telesna pripravljenost, močnejše in zmogljivejše je vaše srce. Dobra aerobna telesna pripravljenost prinaša veliko zdravstvenih koristi. Npr. pomaga pri zniževanju tveganja visokega krvnega tlaka in zmanjševanju tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja ter kapi. Če želite izboljšati svojo aerobno telesno pripravljenost, potrebujete približno šest tednov redne vadbe, da boste opazili spremembe v indeksu OwnIndex. Posamezniki s slabšo telesno pripravljenostjo napredujejo hitreje. Boljša kot je vaša aerobna telesna pripravljenost, manjše izboljšave so opazne v indeksu OwnIndex.

Aerobno telesno pripravljenost najbolje izboljšate z vadbami, ki vključujejo večje skupine mišic. Takšne aktivnosti so tek, kolesarjenje, hoja, veslanje, plavanje, drsanje in tek na smučeh. Za spremljanje svojega napredka najprej v prvih dveh tednih večkrat izmerite svoj indeks OwnIndex, da dobite osnovno vrednost, preizkus pa nato ponovite približno enkrat na mesec.

Da bi se prepričali o zanesljivosti rezultatov preizkusa, upoštevajte naslednje osnovne zahteve:

  • Preizkus lahko izvajate kjer koli – doma, v pisarni ali fitnesu, edini pogoj je mirno okolje. V vaši okolici ne sme biti motečih zvokov (npr. TV-sprejemnik, radijski sprejemnik ali telefon) ali oseb, ki se z vami pogovarjajo.
  • Preizkus vselej opravljajte v istem okolju in ob istem času.
  • Izogibajte se težki hrani ali kajenju dve do tri ure pred preizkusom.
  • Na dan preizkusa in dan pred njim se izogibajte težkim fizičnim naporom, alkoholu in farmakološkim poživilom.
  • Bodite sproščeni in mirni. Pred začetkom preizkusa lezite za 1–3 minute in se sprostite.

Pred preizkusom

Namestite senzor srčnega utripa. Za več informacij glejte Nameščanje senzorja srčnega utripa.

Pred začetkom preizkusa preverite točnost vaših fizičnih nastavitev, vključno z ozadjem vadbe, v Settings > Physical settings (Nastavitve > Fizične nastavitve)

Izvajanje preizkusa

Za izvajanja preizkusa telesne pripravljenosti pojdite v Tests > Fitness Test > Relax and start the test (Preizkusi > Preizkus telesne pripravljenosti > Sproščanje in začetek preizkusa).

  • Prikaže se možnost Searching for heart rate (Iskanje srčnega utripa). Ko naprava najde srčni utrip, se na prikazovalniku prikaže grafikon srčnega utripa, vaš trenutni srčni utrip in navodilo Lie down & relax (Lezite in se sprostite). Sprostite se ter omejite telesne gibe in komunikacijo z drugimi osebami.
  • Preizkus lahko kadar koli prekinete s pritiskom gumba BACK (NAZAJ). Prikaže se sporočilo Test canceled (Preizkus preklican).

Če naprava M460 ne sprejema signala srčnega utripa, se prikaže sporočilo Test failed (Preizkus neuspešen). V tem primeru se prepričajte, da so elektrode senzorja srčnega utripa vlažne in da se trak iz tkanine tesno prilega.

Rezultati preizkusa

Po koncu preizkusa boste zaslišali dva piska, hkrati pa se bosta prikazala opis rezultata vaše telesne pripravljenosti in ocena vrednosti VO2max.

Prikaže se sporočilo Update to VO2max to physical settings? (Želite posodobiti vrednost VO2max v fizičnih nastavitvah?).

  • Izberite možnost Yes (Da), da shranite vrednost v nastavitve Physical settings (Fizične nastavitve).
  • Možnost No (Ne) izberite samo, če poznate svojo vrednost VO2max in se ta za več kot en razred telesne pripravljenosti razlikuje od rezultata.

Zadnji rezultat vašega preizkusa je prikazan v Tests > Fitness test > Latest result (Preizkusi > Preizkus telesne pripravljenosti > Zadnji rezultat). Prikaže se samo zadnji rezultat preizkusa.

Za vizualno analizo rezultatov preizkusa telesne pripravljenosti pojdite v spletno storitev Flow in za ogled podrobnosti preizkus izberite v svojem dnevniku.

Razredi stopenj telesne pripravljenosti

Moški

Starost/leta Zelo nizko Nizko Zadovoljivo Zmerno Dobro Zelo dobro Odlično
20–24 < 32 32–37 38–43 44–50 51–56 57–62 < 62
25–29 < 31 31–35 36–42 43–48 49–53 54–59 > 59
30–34 < 29 29–34 35–40 41–45 46–51 52–56 > 56
35–39 < 28 28–32 33–38 39–43 44–48 49–54 > 54
40–44 < 26 26–31 32–35 36–41 42–46 47–51 > 51
45–49 < 25 25–29 30–34 35–39 40–43 44–48 > 48
50–54 < 24 24–27 28–32 33–36 37–41 42–46 > 46
55–59 < 22 22–26 27–30 31–34 35–39 40–43 > 43
60–65 < 21 21–24 25–28 29–32 33–36 37–40 > 40

Ženske

Starost/leta Zelo nizko Nizko Zadovoljivo Zmerno Dobro Zelo dobro Odlično
20–24 < 27 27–31 32–36 37–41 42–46 47–51 > 51
25–29 < 26 26–30 31–35 36–40 41–44 45–49 > 49
30–34 < 25 25–29 30–33 34–37 38–42 43–46 > 46
35–39 < 24 24–27 28–31 32–35 36–40 41–44 > 44
40–44 < 22 22–25 26–29 30–33 34–37 38–41 > 41
45–49 < 21 21–23 24–27 28–31 32–35 36–38 > 38
50–54 < 19 19–22 23–25 26–29 30–32 33–36 > 36
55–59 < 18 18–20 21–23 24–27 28–30 31–33 > 33
60–65 < 16 16–18 19–21 22–24 25–27 28–30 > 30

Razvrstitev temelji na pregledu gradiva 62 študij, v katerih so merili vrednost VO2max neposredno pri zdravih odraslih osebah v ZDA, Kanadi in sedmih evropskih državah. Viri: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space Environ Med; 61:3-11, 1990.

Vo2max

Obstaja jasna povezava med največjo porabo kisika (VO2max) telesa in kardiorespiratornimi zmogljivostmi, saj je oskrba tkiv s kisikom odvisna od delovanja pljuč in srca. VO2max (največji sprejem kisika, največja aerobna moč) je najvišja stopnja, pri kateri lahko telo pri največjem naporu porablja kisik. Neposredno je povezana z največjo zmogljivost srca, da mišice oskrbuje s krvjo. VO2max se lahko meri ali napoveduje s preizkusi telesne pripravljenosti (npr. preizkus pri največji obremenitvi, submaksimalni preizkus vadbe, Polarjev preizkus telesne pripravljenosti). VO2max je dober pokazatelj kardiorespiratorne zmogljivosti in dobro napoveduje zmogljivost pri vzdržljivostnih športih, kot so tek na dolge proge, kolesarjenje, tek na smučeh in plavanje.

VO2max se lahko izraža v mililitrih na minuto (ml/min = ml ■ min-1) ali pa se ta vrednost deli s posameznikovo telesno težo v kilogramih (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).