Vi ste tukaj: Nastavitve > Splošne nastavitve

Splošne nastavitve

Za pregledovanje in urejanje vaših splošnih nastavitev pojdite v Settings > General settings (Nastavitve > Splošne nastavitve).

V možnosti General settings (Splošne nastavitve) je na voljo:

 • Pair and sync (Združi in sinhroniziraj)
 • Front light settings (Nastavitve prednje luči)
 • Flight mode (Letalski način)
 • Time (Čas)
 • Date (Datum)
 • Week's starting day (Dan začetka tedna)
 • Button sounds (Zvok gumbov)
 • Button lock (Zaklep gumba)
 • Units (Enote)
 • Language (Jezik)
 • About your product (O izdelku)

Združi in sinhroniziraj

 • Pair and sync mobile device (Združi in sinhroniziraj mobilno napravo): Mobilne naprave združi z napravo M460.
 • Pair other device (Združi drugo napravo): Senzorje srčnega utripa in senzor za kolo z napravo M460.
 • Paired devices (Združene naprave): Oglejte si vse naprave, ki ste jih združili z napravo M460.
 • Sync Data (Sinhroniziraj podatke): Podatke sinhronizirajte z aplikacijo Flow. Možnost Sync data (Sinhroniziraj podatke) se prikaže po združitvi naprave M460 z mobilno napravo.

Nastavitve prednje luči

 • Front light (Prednja luč): Izberite možnost Manual front light (Ročna prednja luč) ali Automatic front light (Samodejna prednja luč).
  • Manual front light (Ročna prednja luč): Prednjo luč ročno upravljajte prek hitrega menija.
  • Automatic front light (Samodejna prednja luč): Naprava M460 prednjo luč vklaplja ali izklaplja glede na pogoje svetlobe.
 • Activation level (Raven za vklop): Izberite možnost Dark (Tema), Dusk (Mrak) ali Light (Dan).
 • Blink rate (Hitrost utripanja): Izberite možnost Blinking off (Blikanje je izklopljeno), Slow (Počasi), Fast (Hitro) ali Very fast (Zelo hitro).

Letalski način

Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop).

Pri letalskem načinu se prekine vsa brezžična komunikacija naprave. Naprave ne morete več uporabljati pri vadbah s senzorjem srčnega utripa Bluetooth® Smart, niti je ne morete uporabiti za sinhronizacijo z mobilno aplikacijo Polar Flow, saj je povezava s senzorjem Bluetooth® Smart onemogočena.

Čas

Nastavi obliko zapisa časa: 24 h (24 ur) ali 12 h (12 ur). Nato nastavite čas v dnevu.

Datum

Nastavite datum. Nastavite tudi možnost Date format (Oblika zapisa datuma), izberete lahko mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (mm/dd/llll, dd/mm/llll, llll/mm/dd, dd-mm-llll, llll-mm-dd, dd. mm. llll) ali yyyy.mm.dd (llll.mm.dd).

Dan začetka tedna

Izberite dan začetka vsakega tedna. Izberite Monday, Saturday (ponedeljek, sobota) ali Sunday (nedelja).

Zvok gumbov

Zvoke gumbov nastavite na možnost On (Vklop) ali Off (Izklop).

Upoštevajte, da ta izbira ne omogoča spreminjanja zvokov vadbe. Zvoki vadbe lahko spreminjate v nastavitvah športnega profila. Za več informacij glejte Nastavitve športnega profila.

Zaklep gumba

Izberite možnost Manual lock (Ročni zaklep) ali Automatic lock (Samodejni zaklep). V možnosti Manual lock (Ročni zaklep) lahko gumbe ročno zaklenete v meniju Quick menu (Hitri meni). V meniju Automatic Lock (Samodejni zaklep) se gumb samodejno zaklene po 60 sekundah.

Enote

Izberite metrične (kg, cm) ali imperialne (lb, ft) enote. Nastavite enote, ki se uporabljajo za merjenje teže, višine, razdalje in hitrosti.

Jezik

Izberi: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi or Svenska. Nastavite jezik naprave M460.

O izdelku

Preverite ID-številko naprave M460 ter različice vdelane programske opreme, model strojne opreme in datum izteka veljavnosti A-GPS.