Vi ste tukaj: Lastnosti > Pametno obveščanje (Android)

Pametno obveščanje (Android)

Funkcija pametnega obveščanja vam omogoča sprejemanje opozoril o dohodnih klicih, sporočilih in obvestilih iz aplikacij v napravo M460. V napravo M460 boste prejeli enaka obvestila kot na zaslon telefona. Funkcija pametnega obveščanja je med ortostatičnim preizkusom, preizkusom telesne pripravljenosti in vadbami, v katerih uporabljate intervalni časovnik, blokirana.

 • Prepričajte se, da imate v telefonu nameščen operacijski sistem Android različice 5.0 ali novejše.
 • Prepričajte se, da imate v napravi M460 nameščeno najnovejšo različico vdelane programske opreme.
 • Za uporabo funkcije pametnega obveščanja morate imeti nameščeno mobilno aplikacijo Polar Flow za sistem Android in z njo združiti napravo M460. Za delovanje funkcije pametnega obveščanja mora v vašem telefonu delovati aplikacija Polar Flow.
 • Kadar imate vklopljeno funkcijo pametnega obveščanja upoštevajte, da se bosta zaradi neprekinjenega delovanja funkcije Bluetooth bateriji naprave M460 in mobilnega telefona hitreje izpraznili.

Preverili smo združljivost z nekaterimi najpogostejšimi modeli telefonov, kot so Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Pri drugih modelih telefonov, ki uporabljajo Android 5.0, lahko pride do določenih odstopanj v delovanju.

Nastavitve

M460 morate združiti z aplikacijo Flow, da lahko sprejemate opozorila in obvestila, pri tem pa morate M460 in mobilni telefon ustrezno nastaviti.

Ko posodobite vdelano programsko opremo vaše naprave M460, morate slednjo znova združiti z aplikacijo Flow, če želite znova prikazati nastavitve pametnega obveščanja. Če ju ne združite znova, nastavitve ne bodo vidne.

Obvestila so privzeto izklopljena. Vklopite/izklopite jih lahko v vaši napravi M460 ali aplikaciji Polar Flow.

M460

Funkcijo pametnega obveščanja v napravi M460 vklopite/izklopite po spodnjem postopku.

Na napravi M460 pojdite v Menu > Settings > General settings > Smart notifications (Meni > Nastavitve > Splošne nastavitve > Pametno obveščanje).

 • Za prejemanje obvestil in prikaz njihove vsebine na prikazovalniku izberite možnost On (Vklop).
 • Če ne želite, da se vsebina obvestila prikaže na prikazovalniku, izberite možnost On (no preview) (Vklop (brez predogleda)). V tem primeru boste samo seznanjeni, da ste prejeli obvestilo.
 • Če prek naprave M460 ne želite prejeti nobenega obvestila, izberite možnost Off (Izklop).

Aplikacija Flow

Funkcijo pametnega obveščanja v mobilni aplikaciji Polar Flow vklopite/izklopite po spodnjem postopku.

 1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.
 2. Pojdite v možnost Devices (Naprave).
 3. Pod možnostjo Smart notifications (Pametno obveščanje) izberite On (Vklop), On (no preview) (Vklop (brez predogleda)) ali Off (Izklop).
 4. Napravo M460 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da pritisnete in pridržite gumb BACK na napravi M460.
 5. Na prikazovalniku vaše naprave M460 se prikaže Smart notifications on (Vklop pametnega obveščanja) ali Smart notifications off (Izklop pametnega obveščanja).

Ob vsaki spremembi nastavitve za obveščanje v mobilni napravi Polar Flow ne pozabite naprave M460 sinhronizirati z mobilno aplikacijo.

Mobilni telefon

Če želite obvestila iz telefona prejemati v napravo M460, morate funkcijo obveščanja omogočiti v mobilnih aplikacijah, od katerih želite prejemati obvestila. Obveščanje je privzeto omogočeno, vendar lahko v nastavitvah mobilnih aplikacij ali nastavitvah obveščanja aplikacij telefona z operacijskim sistemom Android preverite, ali je omogočeno ali onemogočeno. Za več informacij o nastavitvah obveščanja aplikacij glejte uporabniški priročnik vašega mobilnega telefona.

Aplikaciji Polar Flow morate nato omogočiti branje obvestil iz vašega mobilnega telefona. Aplikaciji Polar Flow morate nato omogočiti dostop do vaših obvestil v mobilnem telefonu (tj. omogočiti obvestila v aplikaciji Polar Flow). Aplikacija Polar Flow vas vodi, da si zagotovite dostop, ko ga potrebujete.

Uporaba

Ko boste prejeli obvestilo, vas bo naprava M460 o tem obvestila z zvočnim opozorilom. Obvestilo o koledarskem dogodku ali sporočilu boste prejeli samo enkrat, medtem ko boste obvestilo o dohodnem klicu prejemali, dokler ne pritisnete gumba BACK na napravi Polar M460, dokler ne sprejmete klica prek telefona ali po 30-sekundnem alarmu.

Na prikazovalniku se izpiše ime klicatelja, če ga imate shranjenega v imeniku mobilnega telefona in če ime vključuje osnovne znake latinske abeceda in posebne znake naslednjih jezikov: Francoščina, finščina, švedščina, nemščina, norveščina ali španščina.

Opuščanje opozoril

Obvestila lahko opustite ročno ali s časovno omejitvijo. Če obvestilo opustite ročno, ga opustite tudi na zaslonu telefona, s časovno omejitvijo pa se odstrani samo z naprave M460, na telefonu pa bo še vedno prisotno.

Za opuščanje opozoril z zaslona:

 • Ročno: Pritisnite gumb BACK
 • Časovna omejitev: Če obvestila ne opustite ročno, bo izginilo po 30 sekundah

Blokiranje aplikacij

V aplikaciji Polar Flow lahko blokirate obvestila iz določenih aplikacij. Takoj ko prejmete prvo obvestilo iz aplikacije v napravo M460, bo ta aplikacija navedena pod možnostjo Devices > Block apps (Nastavitve > Blokiraj aplikacije) in jo lahko po želji blokirate.

Ko imate na napravi M460 aktiviran pogled Strava Live Segment, so pametna obvestila blokirana. Če želite prejemati pametna obvestila, npr. med daljšim segmentom, jih lahko omogočite tako, da spremenite pogled vadbe.