Vi ste tukaj: Pomembne informacije > Regulativne informacije

Regulativne informacije

Ta izdelek je skladen z direktivama 2014/53/EU, 2011/65/EU in 2015/863/EU. Zadevna izjava o skladnosti in druge regulativne informacije za posamezen izdelek so na voljo na www.polar.com/sl/informacije_o_predpisih.

Oznaka s prečrtanim smetnjakom nakazuje, da so Polarjevi izdelki elektronske naprave in zanje velja Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), za baterije in akumulatorje, uporabljene v teh izdelkih, pa velja Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih. Ti izdelki in baterije/akumulatorji v izdelkih Polar morajo biti v državah Evropske Unije odstranjeni ločeno. Podjetje Polar spodbuja zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje tudi zunaj Evropske Unije z upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem elektronskih naprav za izdelke in zbiranjem baterij in akumulatorjev.

Za ogled regulatornih oznak, specifičnih za napravo M460, pojdite v Settings > General settings > About your product (Nastavitve > Splošne nastavitve > O izdelku).

Regulativne oznake, odtisnjene na napravo, so na hrbtni strani ohišja pod hrbtnim pokrovom. Za navodila o odstranjevanju hrbtnega pokrova glejte poglavje Zamenljivi pokrov.

Regulativne informacije so na voljo na spletnem mestu support.polar.com.