Vi ste tukaj: Začetek > Funkcije gumbov in zasnova menija

Funkcije gumbov in zasnova menija

Funkcije gumbov

Naprava M460 ima pet gumbov, ki imajo različne funkcije glede na različne vrste uporabe. V spodnjih preglednicah so navedene funkcije gumbov v različnih načinih.

LUČ

ČASOVNI POGLED IN MENI NAČIN PRED VADBO MED VADBO
 • Za osvetlitev prikazovalnika
 • Pritisni in pridrži za zaklepanje gumbov
 • Za osvetlitev prikazovalnika
 • Pritisni in pridrži za vstop v nastavitve športnih profilov
 • Za osvetlitev prikazovalnika
 • Pritisni in pridrži za vstop v meni Quick Menu (Hitri meni)

NAZAJ

ČASOVNI POGLED IN MENI NAČIN PRED VADBO MED VADBO
 • Za izhod iz menija
 • Za vračanje na prejšnjo raven
 • Za preklic spremembe nastavitev
 • Za preklic izbire
 • Pritisni in pridrži za preklop iz menija v časovni pogled
 • Pritisni in pridrži za sinhronizacijo z aplikacijo Flow v časovnem pogledu
 • Za vračanje v časovni pogled
 • Za premor vadbe z enim pritiskom
 • Pritisni in pridrži tri sekunde za prekinitev beleženja vadbe

START

ČASOVNI POGLED IN MENI NAČIN PRED VADBO MED VADBO
 • Za potrditev izbire
 • Za vno načina pred vadbo
 • Za potrditev izbire na prikazovalniku
 • Prični vadbo
 • Pritisni in pridrži za vklop/izklop zaklepa območja
 • Za nadaljevanje beleženja vadbe po premoru
 • Pritisni za beleženje kroga

Gor/dol

ČASOVNI POGLED IN MENI NAČIN PRED VADBO MED VADBO
 • Za pomikanje po seznamih izbir
 • Za prilagajanje izbrane vrednosti
 • Za pomikanje po seznamu športov
 • Za spreminjanje pogleda vadbe

Zasnova menija

Vstopite in brskajte po meniju s pritiskom gumba UP (GOR) ali DOWN (DOL). Potrdite izbire z gumbom START in se vrnite z gumbom BACK (NAZAJ).

Enter and browse through the menu by pressing UP or DOWN. Confirm selections with the START button, and return with the BACK button.

V meniju boste našli:

 • Diary (Dnevnik)
 • Settings (Nastavitve)
 • Tests (Preizkusi)
 • Interval timer (Intervalni časovnik)
 • Favorites (Priljubljeno)
 • Strava Live Segments

Dnevnik

V možnosti Dairy (Dnevnik) boste našli tekoči teden, pretekle in prihodnje štiri tedne. Izberite si dan in si oglejte svoje vadbe tistega dne, povzetek vsake vadbe in preizkuse, ki ste jih opravili. Ogledate si lahko tudi svoje načrtovane vadbe.

Nastavitve

V Settings (Nastavitvah) lahko urejate:

 • Sport profiles (Športni profili)
 • Physical settings (Fizične nastavitve)
 • General settings (Splošne nastavitve)
 • Watch settings (Nastavitve ure)

Za več informacij glejte možnost Settings (Nastavitve).

Preizkusi

V možnosti Tests (Preizkusi) je na voljo:

Orthostatic test (Ortostatični preizkus)

Fitness test (Preizkus telesne pripravljenosti)

Za več informacij glejte možnost Features (Priljubljeno).

Intervalni časovnik

Intervalne časovnike nastavite na osnovi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi.

Za informacije glejte Prični vadbo.

Priljubljeno

V možnosti Favorites (Priljubljeno) boste našli vadbene cilje, ki ste jih shranili kot priljubljene v spletni storitvi Flow.

Za informacije glejte Priljubljeno.