Vi ste tukaj: Vadba > Začasno prekinite/ustavite vadbo

Začasno prekinite/ustavite vadbo

1. Za začasno prekinitev vadbe pritisnite gumb BACK (NAZAJ). Prikaže se sporočilo Recording paused (Beleženje začasno prekinjeno) in naprava M460 preklopi v način za začasno prekinitev. Za nadaljevanje vadbe pritisnite gumb START.

2. Za zaustavitev vadbe med beleženjem vadbe ali med začasno prekinitvijo vadbe za tri sekunde pritisnite in pridržite gumb BACK (NAZAJ), dokler se ne prikaže Recording ended (Beleženje končano).

Čas začasne prekinitve ni vključen v skupni čas vadbe.