Vi ste tukaj: Lastnosti > Nazaj na začetek

Nazaj na začetek

Ta funkcija vam omogoča, da se vrnete na začetek svoje vadbe.

Za uporabo funkcije »Nazaj na začetek«:

  1. Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni).
  2. Izberite možnost Set location guide on (Nastavi vodiča za lokacijo), prikaže se možnost Location guide arrow view set on (Nastavi pogled puščice vodiča za lokacijo) in naprava M460 preklopi na pogled Back to Start (Nazaj na začetek).

Za vračanje na začetno točko:

  • Ne ustavljajte se, da lahko naprava M460 določi smer, v kateri se premikate. Puščica bo kazala v smeri vaše začetne točke.
  • Če se želite vrniti na začetno točko, se vselej obračajte v smeri puščice.
  • Naprava M460 prikazuje smer ter neposredno razdaljo (zračno črto) med vami in začetno točko.

Če se gibate v neznanem okolju, imejte pri sebi vselej zemljevid, če naprava M460 izgubi signal satelita ali če se baterija izprazni.