Vi ste tukaj: Nastavitve > Hitri meni

Hitri meni

Za dostop do nastavitev trenutno izbranega športnega načina v načinu pred vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ):

 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite možnost Off (Izklop), Soft (Nežno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. oprema v fitnesu) zaznajo vaš srčni utrip.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Bike settings (Nastavitve kolesa): Used sensors (Uporabljeni senzorji): Prikažite vse senzorje, ki ste jih povezali s kolesom.
 • Calibrate altitude (Umerjanje nadmorske višine): Nastavite pravilno nadmorsko višino. Umerjanje nadmorske višine je vselej priporočeno izvajati ročno, ko poznate trenutno nadmorsko višino.
 • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Prikaz hitrosti): Izberite možnost km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite možnost mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preverite omejitev hitrosti): Preverite omejitve za vsako območje hitrosti.
 • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če samodejno začasno nastavitev nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): nastavi hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.
 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

V pogledu za vadbo pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ) in vstopite v Quick menu (Hitri meni). Tam je na voljo:

 • Lock buttons (Zakleni gumbe): Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ).
 • Izberite Set front light on (Vklopi prednjo luč) ali off (Izklopi prednjo luč).
 • Izberite možnost Set backlight on (Vklopi ozadje) ali off (Izklopi ozadje).
 • Calibrate power sensor (Umerjanje senzorja moči): Možnost za umerjanje senzorja se prikaže, ko v načinu pred vadbo dostopate do nastavitev športnega profila in ko ste združili senzor. Za več informacij o umerjanju glejte poglavje o pametnem senzorjuPolar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Calibrate altitude (Umerjanje nadmorske višine): Nastavite pravilno nadmorsko višino. Umerjanje nadmorske višine je vselej priporočeno izvajati ročno, ko poznate trenutno nadmorsko višino.
 • Interval timer (Intervalni časovnik): Ustvarite intervalne časovnike na osnovi časa in/ali razdalje, da natančno določite čas za faze vadbe in regeneracije v intervalni vadbi.
 • Current location info (Informacije o trenutni lokaciji)*: Trenutna lokacija in število vidnih satelitov.
 • Izberite možnost Set location guide on (Vklopi vodiča za lokacijo)* in pritisnite START. Prikaže se sporočilo Location guide arrow view set on (Puščica vodiča za lokacijo je vklopljena), naprava M460 pa preklopi na pogled Back to Start (Nazaj na začetek).

  *Ta možnost je na voljo samo, če je vklopljeno beleženje GPS v športnem profilu.

V načinu za začasno prekinitev pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ) in vstopite v meni Quick menu (Hitri meni). Tam je na voljo:

 • Lock buttons (Zakleni gumbe): Za zaklep gumbov pritisnite START. Za odklepanje gumbov pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ).
 • Izberite Set front lighton (Vklopi prednjo luč) ali off (Izklopi prednjo luč).
 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite možnost Off (Izklop), Soft (Nežno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. oprema v fitnesu) zaznajo vaš srčni utrip.
 • Bike power settings (Nastavitve zmogljivosti kolesa): Power view (Prikaz moči): Izberete lahko želeni način prikaza podatkov o moči (Watts (W) (vati (W)), Watts/kg (W/kg) (vati/kg (W/kg)) ali % of FTP (% od FTP)). Power, rolling average (Moč, povprečje vrtenja): Nastavite pogostost beleženja. Izbirajte med možnostmi 1, 3, 5, 10, 15, 30 ali 60 sekund. Set FTP value (Nastavi vrednost FTP): Nastavite svojo vrednost FTP (funkcionalna mejna moč). Nastavitveno območje je med 60 in 600 vati. Check power zone limits (Preveri omejitve območja moči): Preverite omejitve območja moči.
 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Calibrate power sensor (Umerjanje senzorja moči): Možnost za umerjanje senzorja se prikaže, ko v načinu pred vadbo dostopate do nastavitev športnega profila in ko ste združili senzor. Za več informacij o umerjanju glejte poglavje o pametnem senzorjuPolar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Bike settings (Nastavitve kolesa): Used sensors (Uporabljeni senzorji): Prikažite vse senzorje, ki ste jih povezali s kolesom.
 • Calibrate altitude (Umerjanje nadmorske višine): Nastavite ustrezno nadmorsko višino. Umerjanje nadmorske višine je vselej priporočeno izvajati ročno, ko poznate trenutno nadmorsko višino.
 • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Prikaz hitrosti): Izberite možnost km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite možnost mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preverite omejitev hitrosti): Preverite omejitve za vsako območje hitrosti.
 • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če samodejno začasno nastavitev nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): nastavi hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.
 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Za uporabo funkcije samodejne začasne prekinitve kroga ali samodejnega kroga na osnovi razdalje morate vklopiti funkcijo GPS ali uporabiti Polarjev senzor hitrosti Bluetooth® Smart.