Vi ste tukaj: Vadba > Funkcije med vadbo

Funkcije med vadbo

Beleženje kroga

Za beleženje kroga pritisnite gumb START. Krogi se lahko beležijo tudi samodejno. V nastavitvah športnega profila možnost Automatic lap (Samodejni krog) nastavite na možnost Lap distance (Dolžina kroga) ali Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Zaklepanje območja srčnega utripa, hitrosti ali moči

Pritisnite in pridržite gumb START, da zaklenete območje srčnega utripa, hitrosti ali moči, v katerem se trenutno nahajate. Za zaklepanje/odklepanje območja pritisnite in pridržite gumbSTART. Če vaš srčni utrip, hitrost ali moč preseže zaklenjeno območje, vas bo o tem opozorila zvočna povratna informacija.

Območja srčnega utripa, hitrosti in moči lahko aktivirate v spletni storitvi Flow. Območja lahko individualno prilagajate za posamezne športne profile, v katerih so ta na voljo. Za urejanje območij se prijavite v spletno storitev Flow in kliknite svoje ime v zgornjem desnem kotu. Izberite možnost Športni profili, nato pa izberite športni profil, ki ga želite urejati. Območja lahko nastavite v nastavitvah za srčni utrip, hitrost/tempo in moč. Po koncu urejanja območij jih sinhronizirajte s svojo vadbeno napravo prek programske opreme FlowSync.

Zamenjaj fazo med vadbo v fazah

Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni). Na seznamu izberite možnost Start next phase (Začni naslednjo fazo) in pritisnite gumb START. Če ste izbrali samodejni način, se bo faza po koncu samodejno zamenjala. Opozorjeni boste z zvočno povratno informacijo.

Vadbene cilje v fazah lahko nastavite v spletni storitvi Flow. Za več informacij glejte Vadbeni cilji.

Spreminjanje nastavitev v hitrem meniju

Pritisnite in pridržite gumb LIGHT (LUČ). Prikaže se meni Quick menu (Hitri meni). Določene nastavitve lahko spreminjate, ne da bi začasno prekinili vadbo. Za več informacij glejte meni Quick Menu (Hitri meni).