Vi ste tukaj: Začetek > Polnjenje baterije

Polnjenje baterije

Naprava M460 ima notranjo polnilno baterijo. Z USB-kablom, ki je priložen v komplet izdelka, napravo M400 napolnite prek USB-vrat v vašem računalniku. Baterijo lahko polnite tudi prek električne vtičnice. V tem primeru uporabite USB-napajalnik (ni vključen v komplet izdelka). Če uporabljate prilagodilnik AC, se prepričajte, da je na njem navedeno »izhodna moč 5 V DC« (»output 5VDC«) s tokom vsaj 500 mA. Uporabljajte samo prilagodilnik AC z ustrezno varnostno odobritvijo (z oznako »LPS«, »Limited Power Supply« ali »UL listed«.

  1. Odprite gumijast pokrovček USB-vrat. USB-mikro priključek vključite v USB-vrata naprave M460, drug konec kabla pa vključite v svoj osebni računalnik.

  2. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo Charging (Polnjenje).
  3. Ko je naprava M460 povsem napolnjena, se izpiše sporočilo Charging completed (Polnjenje končano).

Baterije ne puščajte povsem izpraznjene dlje časa oziroma jo ves čas shranjujte v povsem napolnjenem stanju, saj lahko to vpliva na življenjsko dobo baterije. Ko USB-vrat ne uporabljajte, naj bo pokrov zaprt.

Naprave M460 ne polnite, ko je mokra.

Baterije ne polnite pri temperaturah pod 0 °C /32 °F ali nad +50 °C/122 °F. Polnjenje naprave M460 v okolju, kjer temperatura presega navedeni temperaturni razpon, lahko trajno poškoduje delovanje baterije, kar zlasti velja, če je temperatura višja od predpisane.

Čas delovanja baterije

Čas delovanja baterije znaša 16 ur s vklopljeno funkcijo GPS in povezanim senzorjem srčnega utripa. Na čas delovanja vpliva mnogo dejavnikov, npr. temperature okolice, v kateri uporabljate napravo M460, izbranih in uporabljenih funkcij (npr. uporaba prednje lučke skrajša čas delovanja) ter staranja baterije. Čas delovanja se občutno zmanjša pri temperaturah pod lediščem.

Opozorila o nizkem stanju napolnjenosti baterije

Battery low. Charge (Nizko stanje napolnjenosti baterije. Napolni).

Napolnjenost baterije je nizka. Priporočamo vam, da napolnite napravo M460.

Charge before training (Napolni pred vadbo).

Napolnjenost baterija je prenizka za beleženje vadbe.

Nove vadbe ni mogoče začeti pred polnjenjem naprave M460.

Če na prikazovalniku ni prikaza, to pomeni, da je naprava M460 preklopila v mirovanje ali pa se je baterija izpraznila. Naprava M460 samodejno preklopi v mirovanje, kot je v časovnem pogledu in deset minut niste pritisnili nobenega od gumbov. Ko pritisnete katerega od gumbov, se preklopi iz načina mirovanja. Če se naprava ne aktivira, jo morate napolniti.