Vi ste tukaj: Nastavitve > Nastavitve športnega profila

Nastavitve športnega profila

Prilagodite nastavitve športnih profilov, ki bodo najbolje ustrezale vašim vadbenim potrebam. V napravi M460 lahko urejate določene nastavitve športnih profilov v meniju Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili). Za različne športe lahko npr. vklopite ali izklopite funkcijo GPS.

V spletni storitvi Flow je širok nabor možnosti za prilagajanje po meri. Za več informacij glejte Športni profili v storitvi Flow.

V načinu pred vadbo je privzeto prikazanih šest športnih profilov. V spletni storitvi Flow lahko dodajate nove športe na seznam in jih sinhronizirate z napravo M460. V napravo M460 lahko hkrati shranite največ 20 športov. Število športnih profilov v spletni storitvi Flow ni omejeno.

V meniju Sport profiles (Športni profili) so privzeti športi:

 • Cycling (Kolesarjenje)
 • Cycling (Cestno kolesarjenje)
 • Cycling (Notranje kolesarjenje)
 • Mountain biking (Gorsko kolesarjenje)
 • Other outdoor (Drugi športi na prostem)
 • Other indoor (Drugi notranji športi)

Če ste pred prvo vadbo v spletni storitvi Flow uredili svoje športne profile in jih sinhronizirali z napravo M460, bo seznam športov že vseboval urejene športne profile.

Nastavitve

Za ogled ali spremembo nastavitev športnega profila pojdite v meni Settings > Sport profiles (Nastavitve > Športni profili) in izberite profil, ki ga želite urediti. Do nastavitev trenutno izbranega profila lahko dostopate tudi iz načina pred vadbo s pritiskom in pridržanjem gumba LIGHT (LUČ).

 • Training sounds (Vadbeni zvoki): Izberite možnost Off (Izklop), Soft (Nežno), Loud (Glasno) ali Very loud (Zelo glasno).
 • Heart rate settings (Nastavitve srčnega utripa): Heart rate view (Prikaz srčnega utripa): Izberite možnost Beats per minute (bpm) (Število utripov na minuto) ali % of maximum (% največje vrednosti). Check HR zone limits (Prikaz zgornje/spodnje meje območja srčnega utripa): Preverite zgornje/spodnje meje za posamezno območje srčnega utripa. HR visible to other device (Srčni utrip je viden drugim napravam): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če izberete možnost On (Vklop), lahko druge združljive naprave (npr. oprema v fitnesu) zaznajo vaš srčni utrip.
 • Bike power settings (Nastavitve zmogljivosti kolesa): Power view (Prikaz moči): Izberete lahko želeni način prikaza podatkov o moči (Watts (W) (vati (W)), Watts/kg (W/kg) (vati/kg (W/kg)) ali % of FTP (% od FTP)). Power, rolling average (Moč, povprečje): Nastavite pogostost beleženja. Izbirajte med možnostmi 1, 3, 5, 10, 15, 30 ali 60 sekund. Set FTP value (Nastavi vrednost FTP): Nastavite svojo vrednost FTP (funkcionalna mejna moč). Nastavitveno območje je med 60 in 600 vati. Check power zone limits (Preveri omejitve območja moči): Preverite omejitve območja moči.

  Nastavitve moči kolesa so prikazane samo, če ste združili senzor Kéo Power.

 • GPS recording (Beleženje signala GPS): Izberite možnost Off (Izklop) ali On (Vklop).
 • Calibrate power sensor (Umerjanje senzorja moči): Možnost za umerjanje senzorja se prikaže, ko v načinu pred vadbo dostopate do nastavitev športnega profila in ko ste združili senzor. Za več informacij o umerjanju glejte poglavje o pametnem senzorjuPolar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Bike settings (Nastavitve kolesa): Wheel size (Velikost kolesa):  Nastavite velikost kolesa v milimetrih. Za več informacij glejte Merjenje velikosti kolesa. Crank length (Dolžina ročice pedala): Nastavite dolžino ročice pedala v milimetrih. Used sensors (Uporabljeni senzorji): Prikažite vse senzorje, ki ste jih povezali s kolesom.
 • Calibrate altitude (Umerjanje nadmorske višine): Nastavite ustrezno nadmorsko višino. Umerjanje nadmorske višine je vselej priporočeno izvajati ročno, ko poznate trenutno nadmorsko višino.

  Umerjanje nadmorske višine se prikaže, ko v načinu pred vadbo ali načinu med vadbo dostopate do nastavitev športnega profila.

 • Speed settings (Nastavitve hitrosti): Speed view (Prikaz hitrosti): Izberite možnost km/h (kilometri na uro) ali min/km (minute na kilometer). Če ste izbrali imperialne enote, izberite možnost mph (milje na uro) ali min/mi (minute na miljo). Check speed zone limits (Preverite omejitev hitrosti): Preverite omejitve za vsako območje hitrosti.
 • Automatic pause sett. (Nastavitev samodejne začasne prekinitve): Automatic pause (Samodejna začasna prekinitev): Izberite možnost On (Vklop) ali Off (Izklop). Če samodejno začasno nastavitev nastavite na možnost On (Vklop), se bo vadba samodejno začasno prekinila, ko se nehate premikati. Activation speed (Aktivacijska hitrost): nastavi hitrost, pri kateri se beleženje začasno prekine.
 • Automatic lap (Samodejni krog): Izberite možnost Off (Izklop), Lap distance (Dolžina kroga), Lap duration (Trajanje kroga). Če izberete možnost Lap distance (Dolžina kroga), razdaljo nastavite po vsakem pretečenem krogu. Če izberete možnost Lap duration (Trajanje kroga), trajanje nastavite po vsakem krogu.

Za uporabo funkcije samodejne začasne prekinitve kroga ali samodejnega kroga na osnovi razdalje morate vklopiti funkcijo GPS ali uporabiti Polarjev senzor hitrosti Bluetooth® Smart.

Upoštevajte, da je pri mnogih profilih dvoranskih športov, skupinskih športov in ekipnih športov nastavitev Srčni utrip je viden drugim napravam privzeto omogočena. To pomeni, da združljive naprave, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth Smart, npr. fitnes oprema, lahko zaznajo vaš srčni utrip. Na seznamu športnih profilov Polar lahko preverite, kateri športni profili imajo privzeto omogočeno oddajanje Bluetooth. Oddajanje Bluetooth lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah športnega profila.