Vi ste tukaj: Začetek > Senzorji za združitev z M460 > Polarjev senzor srčnega utripa H10

Polarjev senzor srčnega utripa H10 Bluetooth® Smart

Polarjev senzor srčnega utripa sestavlja udoben trak in priključek. Omogoča natančno zaznavanje srčnega utripa in pošiljanje podatkov napravi M460 v realnem času.

Podatki srčnega utripa vam omogočajo vpogled v fizično pripravljenost in način odzivanja telesa na vadbo. Čeprav je veliko subjektivnih indikatorjev, kako se vaše telo počuti med vadbo – na primer opazen napor, dihanje in fizični občutki – vendar ni noben od teh tako zanesljiv kot pa merjenje srčnega utripa. To je objektivno, nanj pa vplivajo tako notranji kot tudi zunanji dejavniki, kar pomeni, da vam prinaša zanesljive meritve vašega fizičnega stanja.

Združevanje senzorja srčnega utripa z napravo M460

Nadenite si senzor srčnega utripa, kot je opisano v Namestite senzor srčnega utripa. Obstajata dva načina za združevanje senzorja srčnega utripa z napravo M460:

  1. Pojdite v meni General Settings > Pair and sync > Pair other device (Splošne nastavitve > Združi in sinhroniziraj > Združi drugo napravo) in pritisnite START.
  2. M460 prične iskanje vašega senzorja srčnega utripa.
  3. Ko je najden senzor srčnega utripa, se prikaže ID-številka naprave Pair Polar H10 xxxxxxxx (Združi Polar H10 xxxxxxxx). Izberite senzor srčnega utripa, ki ga želite združiti.
  4. Pritisnite gumb START, prikaže se možnost Pairing (Združevanje).
  5. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).

ali

  1. V časovnem pogledu pritisnite možnost START, da prikažete način pred vadbo.
  2. Prikaže se sporočilo To pair, touch your sensor with M460 (Za združevanje se dotaknite svojega senzorja z napravo M460), z napravo M400 se dotaknite senzorja srčnega utripa in počakajte, da ga zazna.
  3. Naprava M460 prikaže senzorje srčnega utripa, ki jih najde. Prikaže se ID-številka naprave Pair Polar H10 xxxxxxxx (Združi Polar H10 xxxxxxxx). Izberite senzor srčnega utripa, ki ga želite združiti in nato izberite Yes (Da).
  4. Po koncu se prikaže sporočilo Pairing completed (Združevanje je zaključeno).