Du er her: Trening > Treningsvisninger

Treningsvisninger

Treningsvisningene på V650 kan tilpasses. Du kan velge å ha opptil seks treningsvisninger for hver profil, og hver treningsvisning kan inneholde opptil åtte elementer.

Nedenfor ser du en oversikt over alle tilgjengelige elementer i treningsvisningene. Velg dem som passer best for dine treningsbehov og krav. Gå til Sportsprofilinnstillinger for å finne ut hvordan du tilpasser treningsvisningene.

Enkelte av elementene i treningsvisningene vises i enten numerisk eller grafisk format (indikeres ved hjelp av grafikonet etter navnet på elementet i valglisten), avhengig av den valgte elementstørrelsen.

Elementstørrelser

I tabellene nedenfor ser du de tilgjengelige elementstørrelsene for hvert treningsvisningselement.

Tid

Klokkeslett

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende klokkeslett.

Varighet

1/2, 1/4, 1/8

Total varighet for treningsøkten så langt.

Etappetid

1/2, 1/4, 1/8

Stoppeklokketiden for gjeldende etappe.

 

Miljø

Høyde over havet

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende høyde i fot eller meter

Høydegraf

1/2 , 1/4

Høyden som en grafisk trend

Stigning

1/2, 1/4, 1/8

Stigning i meter/fot

Tilbake til start

1/1 , 1/2

En pil peker i startpunktets retning. Viser også direkte distanse (i rett linje) mellom deg og startpunktet.

Barometer

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende lufttrykk

Nedstigning

1/2, 1/4, 1/8

Nedstigning i meter/fot

Helling

1/2, 1/4 , 1/8

Helling oppover/nedover i grader eller %

Kart

1/1

En strektegning over ruten din på et kart, slik at du kan se hvor du er på kartet i sanntid. Gå til Kart for å finne ut hvordan du laster ned kart til V650.

Når du viser kartet, kan du se følgende data i de to elementene i 1/8-størrelse på den nedre fjerdedelen av displayet:

 • hastighet
 • distanse
 • varighet
 • hjertefrekvens
 • watt
 • tråkkfrekvens

Endre dataene som vises, ved å trykke på det aktuelle elementet.

Rute

1/1

Funksjonen for ruteveiledning veileder deg langs ruter som du har registrert i tidligere økter, eller ruter som andre brukere av Flow-nettjenesten har registrert og delt.

 • Den røde kartmarkøren viser plasseringen din og retningen du beveger deg i.
 • Den røde linjen viser ruten som skal følges.
 • Den grønne sirkelen viser rutens startpunkt, og den røde sirkelen viser rutens sluttpunkt.
 • Den blå linjen viser din nåværende rute.

 

Kroppsmålinger

Kalorier

1/2, 1/4, 1/8

Kaloriene du har forbrent så langt.

Hjertefrekvens

1/2, 1/4, 1/8

Hjertefrekvensen din i slag per minutt (BPM) eller som en prosentandel av maksimal hjertefrekvens (%).

Hjertefrekvenssoner

1/1 , 1/2

Hjertefrekvens og varighet for turen. Søylene indikerer tiden du har brukt i hver hjertefrekvenssone.

Du kan låse sonen du for øyeblikket befinner deg i, ved å trykke på visningen. Grensene for den låste sonen vises. Hvis hjertefrekvensen din går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel. Lås opp sonen ved å trykke på visningen igjen.

Hjertefrekvensgraf

1/2 , 1/4

Hjertefrekvensen din som en grafisk trend.

Du kan låse sonen du for øyeblikket befinner deg i, ved å trykke på visningen. Grensene for den låste sonen vises. Hvis hjertefrekvensen din går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel. Lås opp sonen ved å trykke på visningen igjen.

Trykk for å veksle visningen.

Gj.sn. hjertefrekvens

1/2, 1/4, 1/8

Din gjennomsnittlige hjertefrekvens.

Maks. hjertefrekvens

1/2, 1/4, 1/8

Din maksimale hjertefrekvens.

Maks. hjertefrekvens i etappe

1/2, 1/4, 1/8

Din maksimale hjertefrekvens for gjeldende etappe.

Gj.sn. hjertefrekvens i etappe

1/2, 1/4, 1/8

Din gjennomsnittlige hjertefrekvens for gjeldende etappe.

 

Distanse

Distanse

1/2, 1/4, 1/8

Distansen du har tilbakelagt i løpet av turen.

Etappedistanse

1/2, 1/4, 1/8

Distansen du har tilbakelagt i løpet av gjeldende etappe.

 

Hastighet

Hastighet/Fart

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende hastighet (km/t eller mph).

Gj.sn. hastighet / Gj.sn. fart

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig hastighet (km/t eller mph).
Maks. hastighet / Maks. fart

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal hastighet (km/t eller mph).
Gj.sn. hastighet i etappe / Gj.sn. fart i etappe

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig hastighet (km/t eller mph) for gjeldende etappe.
Maks. hastighet i etappe / Maks. fart i etappe

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal hastighet (km/t eller mph) for gjeldende etappe.
Hastighetsgraf/Fartsgraf

1/2 , 1/4

Viser din nåværende hastighet (km/t eller mph) og de siste hastighetsendringene som en grafisk trend.

VAM

1/2, 1/4, 1/8

Stigning i fot/meter per time.

 

Frekvens

Tråkkfrekvens

1/2, 1/4, 1/8

Pedaltråkkfrekvens i omdreininger per minutt.

Gj.sn. tråkkfrekvens

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig pedaltråkkfrekvens.

Gj.sn. tråkkfrekvens i etappe

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig pedaltråkkfrekvens for gjeldende etappe.

 

Watt

Avhengig av hva du har valgt som wattvisning i Sportsprofilinnstillinger, vises kraftuttaket i W (Watt), W/kg (Watt/kg) eller FTP % (% av FTP).

Watt

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende kraftuttak.

Gj.sn. watt

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig kraft for gjeldende treningsøkt.
Maks. watt

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal kraft for gjeldende treningsøkt.
Watt, venstre

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende kraftuttak for venstre ben.
Watt, høyre

1/2, 1/4, 1/8

Nåværende kraftuttak for høyre ben.
Wattsoner

1/1 , 1/2

Kraftuttak og varighet for turen. Søylene indikerer tiden du har brukt i hver wattsone.

Du kan låse sonen du for øyeblikket befinner deg i, ved å trykke på visningen. Grensene for den låste sonen vises. Hvis kraftuttaket ditt går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel. Lås opp sonen ved å trykke på visningen igjen.

Wattgraf

1/2 , 1/4

Kraftuttaket ditt som en grafisk trend.

Du kan låse sonen du for øyeblikket befinner deg i, ved å trykke på visningen. Grensene for den låste sonen vises. Hvis kraftuttaket ditt går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel. Lås opp sonen ved å trykke på visningen igjen.

Trykk for å veksle visningen.

Etappe watt gj.sn.

1/2, 1/4, 1/8

Gjennomsnittlig kraft for gjeldende etappe.
Etappe watt maks

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal kraft for gjeldende etappe.
V/H-balanse

1/2 , 1/4 , 1/8

Kraftfordeling mellom venstre og høyre fot i prosent.
Gj.sn. V/H-balanse

1/2 , 1/4 , 1/8

Gjennomsnittlig kraftfordeling mellom venstre og høyre ben i prosent.
Etappe V/H-balanse

1/2 , 1/4 , 1/8

Kraftfordeling mellom venstre og høyre ben for gjeldende etappe.
Kraft

1/2

Et kakediagram over venstre og høyre pedalslag.

 • Det grønne området viser den positive kraften du bruker i løpet av pedalslaget.
 • Den oransje linjen indikerer pedalposisjonen der maksimal pedalkraft produseres.
Kraftvisning

1/1

 

I Kraftvisning ser du følgende informasjon:

 • Et diagram over venstre og høyre pedalslag.
 • Maksimal kraft i løpet av venstre og høyre pedalslag.
 • Prosentandelen av positiv krafttid under venstre og høyre pedalslag.

Hvis du bruker Kéo Power Essential Bluetooth® Smart (med én kraftsender), ser du følgende informasjon:

 • Et diagram over pedalslag.
 • Nåværende kraftuttak / 3, 10, 30 eller 1-99 (verdien du har angitt) og andre gjennomsnitt av kraftuttak. Trykk for å endre verdien.
 • Maksimal kraft i løpet av et pedalslag.
 • Prosentandelen av positiv krafttid under et pedalslag.
 • Frekvens
Omdreiningskraft, maks., venstre

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal kraft i løpet av et pedalslag (venstre).

Omdreiningskraft, maks., høyre

1/2, 1/4, 1/8

Maksimal kraft i løpet av et pedalslag (høyre).
NP

Etappe NP

NORMALIZED POWER (NP) er en evaluering av treningsintensitet. Den gir en mer nøyaktig måling av de reelle fysiologiske kravene for en gitt treningsøkt.
IF

Etappe IF

INTENSITY FACTOR (IF) er ganske enkelt forholdet mellom normalisert watt og terskelwatt. IF er derfor en effektiv og praktisk måte å sammenligne den relative intensiteten for en treningsøkt eller et løp på enten for én eller flere syklister, ved hjelp av en formel som tar hensyn til endringer eller avvik i terskelwatt.
TSS

Etappe TSS

TRAINING STRESS SCORE (TSS) kvantifiserer den generelle treningsbelastningen basert på wattdataene dine.

 

Etappeinformasjon

Hver gang du tar en etappe, vises etappevarselet et lite øyeblikk. Hvis du vil følge med på etappeinformasjonen i løpet av etappen, kan du velge en egen Etappevisning / AUTOMATISK ETAPPEVISNING i sportsprofilinnstillingene.

Trykk på skjermen i Etappevisning / AUTOMATISK ETAPPEVISNING for å se etappevarslene for forrige etappe.