Du er her: Funksjoner > Barometer

Barometer

V650 måler høyden ved hjelp av en lufttrykkssensor og konverterer det målte lufttrykket om til en høydeavlesning. Dette er den mest nøyaktige måten å måle høyde og høydeendringer på (stigning/nedstigning).

Barometerfunksjonene inkluderer følgende:

  • Høyde, stigning og nedstigning
  • Barometer- og GPS-basert inklinometer
  • VAM (Mean Ascent Velocity) i sanntid
  • Høydekompenserte kalorier

For å sikre at høyden holder seg nøyaktig, må den kalibreres når du har en pålitelig referanse som for eksempel en fjelltopp eller et topografisk kart, eller når du er ved havoverflaten. Trykkvariasjoner som følge av værforhold eller innendørs ventilasjonsanlegg kan påvirke høydeavlesningene.