Du er her: Kom i gang > Kompatible sensorer > Polar pulssensor Bluetooth® Smart

Polar pulssensor Bluetooth® Smart

Polar pulssensor består av en behagelig stropp og kontakt. Den registrerer nøyaktig hjertefrekvens og sender dataene til V650 i sanntid.

Pulsdata gir deg innsikt i den fysiske tilstanden din og hvordan kroppen din reagerer på trening. Selv om det finnes mange subjektive indikatorer på hvordan kroppen din reagerer på trening (oppfattet anstrengelse, pustefrekvens, fysiske fornemmelser), er det ingen som er like pålitelige som måling av hjertefrekvens. Hjertefrekvensen er en objektiv indikator, og den påvirkes av både interne og eksterne faktorer og er derfor et pålitelig mål på fysisk tilstand.

Slik kobler du en pulssensor til V650

  1. Ta på deg pulssensoren som forklart i Ta på deg pulssensoren, og gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Tilkobling > Koble til ny enhet.
  2. V650 viser en liste over enhetene den finner. Trykk på enheten du vil koble til.
  3. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er fullført.