Du er her: Funksjoner > Avanserte wattberegninger

Avanserte wattberegninger

I V650 1.5.4-versjonen av fastvaren har listen over tilgjengelige treningsvisningselementer for V650 vokst, og følgende avanserte wattberegninger er nå inkludert: NORMALIZED POWER® (NP®), INTENSITY FACTOR® (IF®) og TRAINING STRESS SCORE® (TSS®).

  • NORMALIZED POWER (NP) er en evaluering av treningsintensitet. Den gir en mer nøyaktig måling av de reelle fysiologiske kravene for en gitt treningsøkt.
  • INTENSITY FACTOR (IF) er ganske enkelt forholdet mellom normalisert watt og terskelwatt. IF er derfor en effektiv og praktisk måte å sammenligne den relative intensiteten for en treningsøkt eller et løp på enten for én eller flere syklister, ved hjelp av en formel som tar hensyn til endringer eller avvik i terskelwatt.
  • TRAINING STRESS SCORE (TSS) kvantifiserer den generelle treningsbelastningen basert på wattdataene dine. Vær oppmerksom på at Polar-treningsbelastning og TRAINING STRESS SCORE ikke kan sammenlignes. De representerer to ulike tilnærmingsmåter.

Hvis du vil legge til disse nye wattberegningene i treningsvisningene på V650, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen du vil redigere, og deretter velger du Treningsvisninger. Se Sportsprofilinnstillinger for detaljerte instruksjoner om hvordan du tilpasser treningsvisningene.

Du finner mer informasjon om NP, IF og TSS på TrainingPeaks-bloggen.

NORMALIZED POWER®, INTENSITY FACTOR® og TRAINING STRESS SCORE® er varemerker tilhørende TrainingPeaks LLC og brukes på lisens. Finn ut mer på http://www.trainingpeaks.com.