Du er her: Funksjoner > Strava Live Segments®

Strava Live Segments®

Strava Live-segmentene er forhåndsdefinerte deler av veier eller løyper der man kan konkurrere på tid under sykling eller løping. Segmentene defineres på Strava.com, og de kan opprettes av en hvilken som helst Strava-bruker. Du kan bruke segmenter for å sammenligne dine egne tider, eller du kan sammenligne dem med tidene til andre Strava-brukere som også har fullført det aktuelle segmentet. Hvert segment har en offentlig ledertavle med kongen/dronningen av fjellet (KOM/QOM), dvs. personen som har oppnådd best tid for segmentet.

Hvis du har en Strava Premium-konto, kan du bruke Strava Live Segments®-funksjonen på Polar V650. Alle kunder som kjøper en V650, har rett til et gratis 60 dagers Strava Premium-medlemskap. Vær oppmerksom på at tilbudet bare gjelder for nye Strava Premium-medlemmer. Kunden mottar instruksjoner for hvordan man kommer i gang med Strava Premium via en Flow-velkomstmelding, så snart vedkommende har registrert sin nye V650.

Importér Strava Live Segments fra Strava.com til Polar Flow

 1. Koble sammen Strava- og Polar Flow-kontoen din i Polar Flow-nettjenesten ELLER Polar Flow-appen:

  Polar Flow-nettjenesten: Innstillinger > Konto > Strava > Koble til

  Polar Flow-appen: Generelle innstillinger > Koble til > Strava (sveip knappen for å koble til)

 2. Velg segmentene du vil eksportere til Polar Flow på Strava.com:

  Trykk på stjerneikonet ved siden av navnet på segmentet.

  Du kan hoppe over trinn 3 hvis du ønsker å raskt overføre én eller to Strava Live-segmenter til V650. Du velger bare segmentene på Strava.com og synkroniserer V650 for å overføre Strava Live-segmenter fra Polar Flow til V650.

 3. Klikk på Oppdater segmenter-knappen på Favoritter-siden i Polar Flow-nettjenesten for å importere Strava Live-segmenter til Polar Flow.

Overfør Strava Live-segmenter fra Polar Flow til V650

Synkroniser data mellom V650 og Polar Flow-nettjenesten via USB-kabelen og FlowSync-programvaren, eller gjør det trådløst via Bluetooth og Polar Flow-appen. Under synkroniseringen overføres de viktigste 20 favorittene, inkludert Strava Live-segmentene du har importert fra Strava.com, til V650.

V650 kan inneholde maksimalt 20 favoritter om gangen. Hvis du har over 20 favoritter i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til V650 ved synkronisering. Hvis segmentet du vil overføre til V650, ikke er blant de første 20 favorittene, kan du endre rekkefølgen på favorittene ved å dra og slippe dem.

Aktiver Strava Live Segments®-funksjonen på Polar V650

 1. Gå til FAVORITTER og trykk på alternativknappen for å aktivere Strava Live-segmentene. Hvis du vil se en liste over alle segmentene du har overført til V650, trykker du på feltet Strava Live-segmenter.
 2. Fra listen ser du navnet og lengden på hvert segment. Hvis du vil forhåndsvise et segment på et kart, trykker du på segmentfeltet i listen.
 3. I kartvisningen ser du lengden på segmentet, gjennomsnittlig stigning, din personlige rekord (PR) og KOM/QOM-tiden for segmentet. Du kan bla på kartet ved å sveipe, og du kan zoome inn ved å dobbelttrykke og zoome ut ved å trykke med to fingre. Gå tilbake til hovedvisningen ved å trykke på .
 4. Strava Live-segmentene vises i FAVORITTER-delen når funksjonen er aktivert.

Trening med Strava Live-segmenter

 1. Når du starter registreringen av en sykkeltur med GPS (sykling, landeveissykling eller terrengsykling som sportsprofil), vises de nærmeste Strava-segmentene og den direkte distansen (i rett linje) mellom deg og startpunktet, i SEGMENTER I NÆRHETEN-visningen på V650. I kartvisningen ser du startpunktet og retningen for segmentene.

 2. V650 varsler deg med et lydsignal når du nærmer deg et Strava-segment, og du får opp distansen til starten på segmentet. Du kan avbryte segmentet ved å trykke på AVBRYT på V650.

 3. Du får et nytt lydvarsel når du ankommer startpunktet for segmentet. Både navnet på segmentet og din personlige registreringstid (PR) for segmentet vises på V650. Registreringen av segmentet starter automatisk.

 4. Strava Live Segment-visningen legges til som en treningsvisning når segmentet starter. Du får opp resultatdata i sanntid på V650 der du kan se informasjon om Strava-segmenter og data for å administrere innsatsen din.

  I kartvisningen trykker du på datafeltet til venstre for å veksle mellom følgende alternativer: FORAN/ETTER PR, FORAN/ETTER KOM/QOM, GJENV. DIST. og VARIGHET (totaltiden som har forløpt i løpet av segmentet). Trykk på datafeltet til høyre for å veksle mellom følgende alternativer: HASTIGHET, VARIGHET (Total varighet for treningsøkten så langt), HJERTEFREKVENS og WATT.

 5. Når du har fullført segmentet, viser V650 segmenttiden din, tidsdifferansen mellom PR og tidsdifferansen mellom KOM/QOM.

Resultatene beregnes og vises umiddelbart på V650 når segmentet blir avsluttet, men du må kontrollere de endelige resultatene på Strava.com.

Du finner mer informasjon om Strava-segmenter i brukerstøtten for Strava.

Strava Live-segmenter er et varemerke for Strava, Inc.