Du er her: Funksjoner > Kart

Kart

Fra versjon 1.2 og nyere får du tilgang til frakoblede kart basert på OpenStreetMap-data på V650 mens du sykler. V650 tegner ruten din på et kart mens du sykler, slik at du kan se hvor du er på kartet i sanntid.

Du kan slå kartvisningen på eller av i Innstillinger > Sportsprofiler. Velg sportsprofilen du vil redigere, og velg deretter Treningsvisninger. Bla deg ned til det siste menyelementet (KARTVISNING) i Treningsvisninger, og merk av i eller fjern merket i ruten for å slå kartvisningen på eller av.

I tillegg kan du velge et Kart-element for én av treningsvisningene (Visning 1, Visning 2, Visning 3, Visning 4, Visning 5 eller Visning 6). Da kan du bruke kartvisningene med ulike zoomnivåer: ett som viser veien i detaljer, og et annet som viser mer av veien foran deg. Gå til Sportsprofilinnstillinger for å finne ut hvordan du redigerer treningsvisningene.

Kartvisningen er som standard aktivert i følgende sportsprofiler: Landeveissykling, Terrengsykling og Annen.

Kartinnstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kart for å vise eller redigere kartinnstillingene. Du finner følgende innstillinger:

FRAKOBLET KARTOMRÅDE: Angi midtpunktet for det frakoblede kartområdet (450 km x 450 km).

  • Du blar på kartet ved å sveipe, og du zoomer inn ved å dobbelttrykke og zoomer ut ved å trykke med to fingrer.
  • Trykk på LAST NED når du har angitt området.
  • Slette gamle kart? vises. Når du velger et nytt frakoblet kartområde, slettes de tidligere kartene. Velg FORTSETT for å bekrefte områdevalget. V650 går tilbake til KARTINNSTILLINGER.
  • Synkronisering kreves vises under FRAKOBLET KARTOMRÅDE. Et nytt frakoblet kart blir lastet ned neste gang du synkroniserer V650 med Flow-nettjenesten via FlowSync-programvaren.

KARTLAG: Velg Topografisk, Sykkelruter og/eller Favorittruter.

I Bla i frakoblede kart kan du forhåndsvise det nedlastede kartet før du starter en treningsøkt. Hvis du vil flytte kartet til din nåværende plassering, trykker du på kompassnålen øverst til høyre på skjermen. Når du blar deg bort fra din nåværende plassering, skifter kompassnålen farge fra rød til hvit.

Under trening

Når du trykker på kartet, får du opp et håndikon øverst til venstre på skjermen. Du kan gå til Bla gjennom og zoom-modus ved å trykke på håndikonet eller trykke øverst til venstre på kartet. Den røde søylen nederst og øverst på skjermen sammen med håndikonet indikerer at Bla gjennom og zoom-modus er aktivert. Du kan zoome inn med et dobbelttrykk, knipe utover og zoome ut ved å trykke med to fingrer eller knipe fingrene sammen. Det er mulig å bla på kartet ved å sveipe det. Midtstill kartet ved å trykke på karttypeindikatoren. Du forlater automatisk Bla gjennom og zoom-modus hvis du ikke tar på skjermen på noen sekunder, eller hvis du trykker på håndikonet. Når du forlater Bla gjennom og zoom-modus, midtstilles plasseringen din på kartet automatisk.

Du kan også endre kartretningen (RETNING OPP eller NORD OPP) ved å trykke på karttypeindikatoren øverst til høyre på skjermen.

RETNING OPP: Posisjonsviseren peker mot toppen av skjermen, uansett hvilken retning du beveger deg i. Når du svinger, roteres kartvisningen, slik at posisjonsviseren hele tiden peker mot toppen av skjermen. RETNING OPP-karttypeindikatoren øverst til høyre på skjermen peker nordover.

NORD OPP: Posisjonsviseren er sentrert. Plasseringen av posisjonsviseren endrer seg når du svinger, og den peker mot toppen av skjermen bare når du beveger deg nordover.