Du er her: Viktig informasjon > Ta vare på V650

Ta vare på V650

Som alt annet elektronisk utstyr må Polar V650 behandles med forsiktighet. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe deg med å oppfylle garantikravene slik at du kan ha glede av produktet i mange år fremover.

Polar V650

Hold treningsenheten ren. Bruk et fuktig papirhåndkle til å tørke bort smuss fra treningsenheten. For at delene skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke vasker treningsenheten med vann under trykk. Ikke senk treningsenheten ned i vann. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier.

USB-kabelen må kobles til forsiktig for å unngå å skade USB-porten på enheten.

Etter hver gang USB-porten på treningsenheten brukes, må du kontrollere at det ikke er hår, støv eller annen smuss på tetningsflateområdet på dekselet/baksiden. Tørk forsiktig bort eventuell smuss. Ikke bruk skarpe verktøy eller annet utstyr som kan lage riper i plastdelene ved rengjøring.

Ikke egnet for bading eller svømming. Beskyttet mot vannsprut og regndråper. Ikke senk treningsenheten ned i vann. Bruk av treningsenheten i kraftig nedbør kan føre til forstyrrelser i GPS-mottak.

Pulssensor

Kontakt: Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk, og tørk kontakten med et mykt håndkle. Rengjør kontakten med mildt såpevann ved behov. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier).

Stropp: Skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk, og la den tørke hengende. Rengjør stroppen forsiktig med mildt såpevann ved behov. Ikke bruk fuktgivende såper som kan legge igjen rester på stroppen. Stroppen må ikke bløtlegges, strykes, renses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy elektrodeområdene hardt.

Les vaskeanvisningene på etiketten på stroppen.

Hastighetssensor Bluetooth® Smart og tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart

Rengjør sensorene med mildt såpevann, og skyll dem med rent vann. For at delene skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke vasker sensorene med vann under trykk. Ikke senk hastighetssensoren eller tråkkfrekvensmåleren ned i vann. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, f.eks. stålull eller rengjøringskjemikalier. Beskytt sensorene mot harde støt som kan skade sensorenhetene.

Oppbevaring

Oppbevar treningsenheten og sensorene på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar dem i fuktige omgivelser, i materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammen med ledende materialer (våte håndklær). Treningsenheten må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha den liggende i bilen eller montert på sykkelfestet.

Vi anbefaler at V650 oppbevares i oppladet tilstand. Batteriet tappes gradvis ved lagring. Hvis du skal oppbevare V650 i flere måneder, anbefaler vi at du lader den opp igjen etter noen måneder. Dette vil forlenge levetiden på batteriet.

Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg for å maksimere levetiden på batteriet i pulssensoren. Oppbevar pulssensoren på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar pulssensoren i våt tilstand i materialer som ikke puster (f.eks. i en treningsbag) for å unngå oksidering. Pulssensoren må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid.

Service

I løpet av garantiperioden på to (2) år anbefaler vi at service på utstyret utføres av et godkjent Polar-servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar Electro. Gå til Begrenset internasjonal Polar-garanti hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil ha kontaktinformasjon og adresser til alle Polar-servicesentre, kan du gå til www.polar.com/support og landspesifikke nettsteder.

 Brukernavnet for Polar-kontoen din er alltid e-postadressen din. Samme brukernavn og passord er gyldig for Polar-produktregistrering, polarpersonaltrainer.com, Polar-diskusjonsforum og påmelding til nyhetsbrev.