Du er her: Kom i gang > Kompatible sensorer > Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart

Sykkelhastigheten kan påvirkes av mange faktorer. Syklistens kondisjon er selvsagt én av dem, men værforhold og varierende hellingsgrader i løypa kan også spille en stor rolle. Den mest avanserte måten å måle hvordan disse faktorene påvirker hastigheten din på, er med den aerodynamiske hastighetssensoren.

  • Måler gjeldende, gjennomsnittlig og maksimal hastighet.
  • Spor din gjennomsnittlige hastighet for å se fremgangen din og prestasjonsforbedringer.
  • Lett, men robust, og enkel å feste.

Slik kobler du en hastighetssensor til V650

Kontroller at hastighetssensoren er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndboken for hastighetssensoren.

1. Gå til Generelle innstillinger > Tilkobling > Koble til ny enhet. V650 må være innenfor tre meter fra sensoren du vil koble til. Hvis den er montert på styret, er avstanden korrekt.

2. Aktiver sensoren du vil koble til. Roter hjulet et par ganger for å aktivere sensoren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at du har aktivert sensoren.

Utfør tilkoblingen innen 30 sekunder etter aktivering av sensoren.

3. V650 viser en liste over enhetene den finner. Enheten som er nærmest V650, vises øverst i listen. Trykk på enheten du vil koble til.

4. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er fullført.

5. Koble sensoren til Sykkel 1, Sykkel 2, Sykkel 3 eller Sykkel 4. Du kan endre sykkelen senere i Tilkoblede enheter.

6. Angi hjulstørrelsen. Bekreft og gå tilbake til TILKOBLING-menyen ved å trykke på .

Når du velger en sykkel for en tur, begynner V650 automatisk å søke etter sensorene du har koblet til sykkelen. V650 er klar når den grønne sirkelen rundt sensorindikatoren er statisk.