Du er her: Kom i gang > Meny og funksjoner

Meny og funksjoner

Menyelementer

 1. NEDTREKKSMENY : Sveip ned for å åpne nedtrekksmenyen. Der kan du justere frontlyset, treningslydene og lysstyrken på displayet.
 2. HISTORIKK: Se detaljene om øktene dine og totalsummene for sykkelhistorikken din.
 3. INNSTILLINGER: Endre innstillingene i henhold til behovene dine.
 4. FAVORITTER: Aktiver Strava Live Segments® eller velg en rute for turen din. Legg til segmentene du har lastest ned fra Strava samt rutene dine, i Favorittene i Flow-nettjenesten, og synkroniser dem med V650.
 5. PROFIL: Velg profil og sykkel for turen din.
 6. Indikatorene som vises nederst på skjermen, gir informasjon om statusen for sensorene.

Knappefunksjoner

Du finner én knapp på siden av V650 og én knapp på forsiden.

Trykk på sideknappen (1) for å vise følgende alternativer:

 • SYNKRONISER MED MOBIL
 • KALIBRER HØYDE
 • LÅS DISPLAY
 • SØK ETTER SENSORER
 • SLÅ AV V650

Trykk på frontknappen (2) for å starte registrering, og trykk på og hold den nede for å legge inn en pause.

Ta en etappe med et vanlig trykk på knappen. Gå til Sportsprofilinnstillinger for å finne ut hvordan du setter funksjonen FRONTKNAPP / TA ETAPPE til på/av.

Funksjoner på berøringsskjermen

Trykk

 • Åpne det du trykker på.
 • Velg et element.
 • Bekreft og gå tilbake til forrige nivå ved å trykke på .
 • Gå videre ved å trykke på .

Sveip til høyre eller venstre

 • Bytt mellom treningsvisninger under trening.
 • Bla gjennom ulike treningsvisningsoppsett i sportsprofilinnstillingene.
 • Bla gjennom detaljer om sykkeløkten i HISTORIKK.

Sveip nedover fra øvre kant av skjermen

Åpne nedtrekksmenyen. Her kan du justere frontlyset, treningslydene og lysstyrken på displayet.

Sveip opp eller ned

Bla gjennom informasjonen på skjermen.