Du er her: Trening > Knappefunksjoner under trening

Knappefunksjoner under trening

Sideknappens funksjoner

  • Bytt treningsvisning med et kort trykk på knappen.
  • Trykk på og hold inne knappen for å vise sidemenyen, eller trykk på og hold inne knappen for å låse opp displayet når displayet er låst.
  • Trykk på og hold inne knappen i åtte sekunder for å slå av V650.

Ved kraftig nedbør kan regndråper forstyrre funksjonene på berøringsskjermen. Vi anbefaler at du låser displayet fra sideknappmenyen for å forhindre dette.

Frontknappens funksjoner

  • Ta en etappe med et kort trykk på knappen.

    Funksjonen FRONTKNAPP / TA ETAPPE må være aktivert. Funksjonen er som standard aktivert. Du kan slå funksjonen på eller av i Innstillinger > Sportsprofiler (velg profilen du vil redigere for å vise innstillingene).

  • Trykk på og hold nede knappen for å legge inn en pause i registreringen.

Berøringsskjermens funksjoner

  • Sveip over skjermen for å bytte mellom treningsvisninger.
  • Den røde trekanten nederst til høyre i et datafelt indikerer at du raskt kan veksle mellom informasjonen som vises, for eksempel mellom hastighet og gjennomsnittlig hastighet.
  • Sveip nedover for å åpne nedtrekksmenyen. Her kan du justere frontlyset, treningslydene og lysstyrken på displayet.