Du er her: Innstillinger > Sykkelinnstillinger

Sykkelinnstillinger

Hvis du vil vise eller endre sykkelinnstillinger, går du til Innstillinger > Sykkelinnstillinger og velger sykkelen. Sensorene du har koblet til sykkelen, vises under sykkelnavnet.

Du finner følgende innstillinger:

SYKKELNAVN: Sykkel 1, Sykkel 2, Sykkel 3 eller Sykkel 4.

HJULSTØRRELSE (mm): Angi hjulstørrelsen i millimeter. Gå til Måling av hjulstørrelsen for mer informasjon.

KRANKLENGDE (mm): Angi kranklengden i millimeter.

SENSORER: Vis alle sensorene du har koblet til sykkelen.

Måling av hjulstørrelsen

Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Du kan finne hjulstørrelsen på sykkelen på to måter:

Metode 1

Mål hjulet manuelt for å få et mest mulig nøyaktig resultat.

Bruk ventilen til å merke av punktet der hjulet er i kontakt med bakken. Trekk en strek langs bakken for å markere punktet. Trill sykkelen fremover på flat grunn til hjulet har gjort nøyaktig en runde. Dekket skal være loddrett i forhold til bakken. Trekk en strek til langs bakken når ventilen er ved startpunktet for å markere en full runde. Mål avstanden mellom de to linjene.

For å få helt riktig hjulomkrets må du trekke 4 mm fra avstanden for å ta høyde for vekten din på sykkelen. Legg inn denne verdien i sykkelcomputeren.

Metode 2

Se etter diameteren i tommer eller i ETRTO-merket på hjulet. Finn tilsvarende hjulstørrelse i millimeter i høyre kolonne i tabellen.

Du kan også kontakte produsenten for å få informasjon om hjulstørrelsen.

ETRTO Hjuldiameter (tommer) Hjulstørrelsesinnstilling (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
47-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220
55-622 29 x 2,2 2282
55-584 27,5 x 2,2 2124

Hjulstørrelsene i tabellen er veiledende, ettersom hjulstørrelsen avhenger av hjultypen og lufttrykket. På grunn av variasjoner i målingene kan ikke Polar holdes ansvarlig for deres gyldighet.