Du er her: Innstillinger > Generelle innstillinger

Generelle innstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene. Der finner du følgende:

 • Tilkobling
 • Kart
 • Bruk GPS-tid
 • Tid
 • Dato
 • Språk
 • Enheter
 • PIN-kodelås
 • Frontlys
 • Bakgrunnslys på display
 • Automatisk strøm av
 • Om V650

Trykk for å åpne innstillingen du vil endre, og rediger etter behov. Bekreft og gå tilbake til forrige meny ved å trykke på .

For enkelte innstillinger (f.eks ENHETER) trykker du på feltet til du ser riktig verdi.

Kobler til

Før en ny sensor tas i bruk, må den introduseres til V650. Dette kalles oppretting av en tilkobling, og tar bare noen sekunder. Oppretting av en tilkobling sikrer at V650 bare mottar signaler fra sensoren, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe.

Koble til ny enhet: Koble en sensor til V650. Gå til Kompatible sensorer for mer informasjon om tilkobling av spesifikke sensorer.

Tilkoblede enheter: Vis alle enhetene du har koblet til V650.

Slik fjerner du en sensortilkobling:

1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Tilkobling > Tilkoblede enheter.

2. Trykk på enheten du vil fjerne fra listen, og trykk deretter på Fjern tilkobling.

Kart

FRAKOBLET KARTOMRÅDE: Angi midtpunktet for det frakoblede kartområdet (450 km x 450 km).

 • Du blar på kartet ved å sveipe, og du zoomer inn ved å dobbelttrykke og zoomer ut ved å trykke med to fingrer.
 • Trykk på LAST NED når du har angitt området.
 • Slette gamle kart? vises. Når du velger et nytt frakoblet kartområde, slettes de tidligere kartene. Velg FORTSETT for å bekrefte områdevalget. V650 går tilbake til KARTINNSTILLINGER.
 • Synkronisering kreves vises under FRAKOBLET KARTOMRÅDE. Et nytt frakoblet kart blir lastet ned neste gang du synkroniserer V650 med Flow-nettjenesten via FlowSync-programvaren.

KARTLAG: Velg Topografisk, Sykkelruter og/eller Favorittruter.

I Bla i frakoblede kart kan du forhåndsvise det nedlastede kartet før du starter en treningsøkt. Hvis du vil flytte kartet til din nåværende plassering, trykker du på kompassnålen øverst til høyre på skjermen. Når du blar deg bort fra din nåværende plassering, skifter kompassnålen farge fra rød til hvit.

Bruk GPS-tid

Hvis du vil at V650 skal registrere UTC-tid (Coordinated Universal Time) fra GPS-satellitter, merker du av i ruten i feltet BRUK GPS-TID og velger UTC-tidssonen som er nærmest deg.

Tid

Angi klokkeslett.

 Hvis du vil endre tidsformatet, trykker du på 12 t / 24 t (bilde). Formatet som for øyeblikket er valgt, vises i hvitt. Hvis du velger 12 t som tidsformat, må du også velge AM eller PM.

Dato

Angi dato.

Språk

Velg Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska, 日本語 eller 简体中文.

Enheter

Velg metriske eller britiske. Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde, distanse og hastighet.

PIN-kodelås

Oppretthold sikkerheten for treningsinformasjonen din ved å angi en PIN-kode på V650. Dette er praktisk hvis du vil sørge for at bare du har tilgang til treningsinformasjonen.

Trykk på PIN-KODELÅS for å aktivere funksjonen. Angi en firesifret PIN-kode og trykk på . Angi koden på nytt og trykk på for å bekrefte.

V650 vil be om PIN-koden hver gang enheten slås på.

Hvis du glemmer PIN-koden, kan du utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på V650. Da fjernes tilkoblingen til brukerkontoen din for V650, og alle lagrede data slettes.

 1. Koble V650 til datamaskinens USB-port, og gå til Polar FlowSync-programvaren. Polar FlowSync-programvaren overfører treningsinformasjonen din til Polar Flow-nettjenesten.
 2. Gå til Innstillinger og velg Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
 3. Gå til Polar Flow-nettjenesten (flow.polar.com/V650) og gjenta det du gjorde da du først begynte å bruke produktet.

Lys

Funksjonen for frontlys på øvre kant av V650 gir økt sikkerhet når du sykler under mørke forhold. Dette er en intelligent funksjon som kan settes til å automatisk slå seg på når det blir mørkt og automatisk slå seg av når det blir lyst. Du kan også administrere den manuelt fra nedtrekksmenyen.

Manuell: Administrer frontlyset manuelt fra nedtrekksmenyen. Juster Blinkehastighet* ved å dra glidebryteren.

Automatisk: V650 slår frontlyset på og av i henhold til lysforholdene. Juster Aktiveringsnivå og Blinkehastighet* ved å dra glidebryteren.

Innstillinger for frontlys i nedtrekksmenyen

 Trykk for å slå frontlyset på eller av.

Trykk for å sette blinkemodusen til på eller av.

Trykk for å slå det automatiske frontlyset på eller av.

Bakgrunnslys på display

Manuell: Bakgrunnslyset slås på hver gang du tar på skjermen, trykker på en knapp, får et varsel eller en alarm. Det lyser i 15 sekunder og slår seg deretter av igjen.

Alltid på: Bakgrunnslyset er alltid på.

Automatisk: Bakgrunnslyset slås på og av automatisk i henhold til lysforholdene når du registrerer en økt. I andre modi fungerer det på samme måte som manuelt bakgrunnslys. Du kan justere Aktiveringsnivå ved å dra glidebryteren.

Automatisk strømutkobling

Velg /Av: Strømmen slås av automatisk når du ikke har trykket på noen knapper/berøringsskjermen i løpet av 15 minutter (bortsett fra når V650 registrerer en treningsøkt eller er i pausemodus).

Om V650

Kontroller enhets-ID-en, fastvareversjonen og HW-modellen for V650.