Du er her: Kom i gang > Lad batteriet

Lad batteriet

V650 har et innvendig, oppladbart batteri. Bruk USB-kabelen som følger med i produktsettet for å lade V650 via USB-kontakten på datamaskinen.

  1. Trykk ned for å åpne dekselet.
  2. Løft opp dekselet og plugg mikro-USB-kontakten inn i USB-porten.
  3. Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.
  4. Ladeanimasjonen vises på displayet. Full oppladning av batteriet tar opptil fem timer.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

Batteriets driftstid er ca. 10 timer. Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker V650, funksjonene du velger og bruker samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid.