Du er her: Innstillinger > Fysiske innstillinger

Fysiske innstillinger

Gå til Innstillinger > Fysiske innstillinger for å vise og redigere de fysiske innstillingene. Der finner du følgende:

  • Kjønn
  • Høyde
  • Vekt
  • Fødselsdato
  • HR max
  • HR rest
  • VO2max

Det er viktig at du er nøye med de fysiske innstillingene, særlig når du angir vekt, høyde, fødselsdato og kjønn, da disse har betydning for måleverdienes nøyaktighet, for eksempel hjertefrekvensgrenser og kaloriforbruk.

Trykk for å åpne innstillingen du vil endre, og rediger etter behov. Bekreft og gå tilbake til forrige meny ved å trykke på .

For enkelte innstillinger (f.eks KJØNN) trykker du på feltet til du ser riktig verdi.

Kjønn

Velg Mann eller Kvinne.

Høyde

Legg inn høyden din.

Vekt

Legg inn vekten din.

Fødselsdato

Legg inn fødselsdatoen din.

HR max

HR MAX: Angi din maksimale hjertefrekvens, hvis du kjenner til din gjeldende laboratoriemålte maksimale hjertefrekvensverdi. Din aldersdefinerte maksimale hjertefrekvensverdi (220-alder) vises som en standardinnstilling når du angir denne verdien for første gang.

HR rest

HR REST: Legg inn hjertefrekvensen din under hvile.

VO2 max

VO2max: Angi ditt maksimale oksygenopptak, VO2max.