Du er her: Trening > Legg inn en pause i og stopp treningen

Legg inn en pause i og stopp treningen

Trykk på og hold nede frontknappen for å legge inn en pause i treningsregistreringen. Velg FORTSETT for å gjenoppta treningsregistreringen.

Velg STOPP for å stoppe registreringen helt.

Ta vare på pulssensoren etter trening. Koble kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk. Gå til Ta vare på V650 for fullstendige instruksjoner om stell og vedlikehold.