Du er her: Kom i gang > Kompatible sensorer > Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart

Polar tråkkfrekvensmåler Bluetooth® Smart

Den mest praktiske måten å måle sykkeløkten din på, er med vår avanserte trådløse tråkkfrekvensmåler. Den måler gjeldende tråkkfrekvens samt gjennomsnittlig og maksimal pedaltråkkfrekvens i omdreininger per minutt, slik at du kan sammenligne teknikken din i gjeldende økt mot tidligere økter.

  • Forbedrer sykkelteknikken din og hjelper deg med å identifisere optimal tråkkfrekvens.
  • Med forstyrrelsesfrie tråkkfrekvensdata kan du evaluere din individuelle ytelse.
  • Aerodynamisk utforming og lav vekt.

Slik kobler du en tråkkfrekvensmåler til V650

Kontroller at tråkkfrekvensmåleren er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndboken for tråkkfrekvensmåleren.

1. Gå til Generelle innstillinger > Tilkobling > Koble til ny enhet. V650 må være innenfor tre meter fra sensoren du vil koble til. Hvis den er montert på styret, er avstanden korrekt.

2. Aktiver sensoren du vil koble til. Roter pedalene et par ganger for å aktivere måleren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at du har aktivert sensoren.

Utfør tilkoblingen innen 30 sekunder etter aktivering av sensoren.

3. V650 viser en liste over enhetene den finner. Enheten som er nærmest V650, vises øverst i listen. Trykk på enheten du vil koble til.

4. Tilkobling fullført vises når tilkoblingen er fullført.

5. Koble sensoren til Sykkel 1, Sykkel 2, Sykkel 3 eller Sykkel 4. Du kan endre sykkelen senere i Tilkoblede enheter.

Når du velger en sykkel for en tur, begynner V650 automatisk å søke etter sensorene du har koblet til sykkelen. V650 er klar når den grønne sirkelen rundt sensorindikatoren er statisk.