Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení hodinek

Nastavení hodinek

Pro vstup do nastavení hodinek a jeho změnu přejděte na Nastavení > Nastavení hodinek

Ve funkci Nastavení hodinek naleznete:

  • Budík
  • Ciferník hodinek
  • Čas
  • Datum
  • První den v týdnu

Budík

Nastavte opakování zvonění: Vypnuto, jedenkrát, od pondělí do pátku nebo každý den. Vyberete-li si Jedenkrát, od pondělí do pátku nebo Každý den, nastavte rovněž čas zvonění.

Když je budík zapnutý, v časovém náhledu se zobrazí ikonka budíku.

Ciferník hodinek

Vyberte si ciferník hodinek:

  • Analogový
  • Digitální

Čas

Nastavte časový formát: 24 h nebo 12 h. Potom nastavte čas.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se čas aktualizuje automaticky z této služby.

Datum

Nastavte datum. Nastavte rovněž Formát data. Můžete si vybrat z mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr nebo rrrr.mm.dd.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se datum aktualizuje automaticky z této služby.

První den v týdnu

Vyberte první den každého týdne Zvolte si pondělí, sobota nebo neděle.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se první den týdne aktualizuje automaticky z této služby.