Nacházíte se tady: Začínáme > Nastavení hodinek

Nastavení hodinek

Chcete-li hodinky aktivovat a nabít, připojte je pomocí přibaleného kabelu k napájenému USB portu nebo k USB nabíječce. Kabel zapadne na místo jako magnet, jen dbejte na to, aby výstupek na kabelu lícoval s drážkou na hodinkách (vyznačeno červeně). Upozorňujeme, že může chvíli trvat, než se průběh dobíjení zobrazí na displeji. Doporučujeme, abyste předtím, než začnete hodinky používat, nabili baterii. Podrobné informace o tom, jak se baterie nabíjí, najdete v sekci Baterie. Hodinky můžete případně aktivovat stisknutím a podržením tlačítka OK na 4 sekundy.

NEBO

 

Před nastavením hodinek zvolte jazyk a upřednostňovaný způsob nastavení. Hodinky vám nabídnou tři možnosti nastavení: Vyberte si možnost, která vám nejlépe vyhovuje, pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ a potvrďte tlačítkem OK.

A. Na telefonu: Mobilní nastavení je výhodné, jestliže nemáte přístup k počítači s USB portem, může však trvat déle. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

B. Na počítači: Nastavení přes kabelové připojení k počítači je rychlejší a zároveň si při něm můžete hodinky nabít. Budete k tomu ale potřebovat počítač. Tento způsob vyžaduje připojení k internetu.

A a B jsou doporučované možnosti. Můžete zadat všechny fyzické údaje potřebné k získání přesných tréninkových dat najednou. Můžete si zvolit i jazyk a získat pro hodinky nejnovější firmware.

C. V hodinkách: Jestliže nemáte kompatibilní mobilní zařízení ani přístup k počítači připojenému k internetu, můžete nastavení provádět přímo v hodinkách. Pamatujte, že když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené ke službě Polar Flow. Aktualizace firmwaru hodinek jsou k dispozici pouze prostřednictvím služby Polar Flow. Abyste mohli hodinky a unikátní funkce Polar využívat naplno, je důležité, abyste později provedli další nastavení ve webové službě nebo mobilní aplikaci Polar Flow podle pokynů u možnosti A nebo B.

Možnost A: nastavení pomocí mobilního zařízení a aplikace Polar Flow

Pozor, párování musíte provést v aplikaci Flow a NE v nastavení Bluetooth na mobilním zařízení..

 1. Zajistěte, aby mobilní zařízení bylo připojené k internetu, a zapněte Bluetooth.
 2. Stáhněte si na mobilní zařízení aplikaci Polar Flow z obchodu App Store nebo Google Play.
 3. Spusťte aplikaci Flow na mobilním zařízení.
 4. Aplikace Flow rozpozná hodinky, pokud budou blízko, a vybídne vás ke spárování. Klepněte na tlačítko START.
 5. Jakmile se na mobilním zařízení zobrazí žádost o spárování zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda se kódy na hodinkách a mobilním zařízení shodují.
 6. Přijměte na mobilním zařízení žádost o spárování zařízení Bluetooth.
 7. Stisknutím tlačítka OK na hodinkách potvrďte kód PIN.
 8. Po dokončení párování se na displeji zobrazí Spárování dokončeno.
 9. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový. Provedeme vás přihlášením a nastavením v aplikaci.

Po dokončení nastavení klepněte na Uložit a synchronizovat. Nastavení se synchronizuje do hodinek.

Budete-li vyzváni k aktualizaci firmwaru, připojte hodinky k napájení, aby proces nebyl přerušen, a aktualizaci potvrďte.

Možnost B: nastavení pomocí počítače

 1. Na adrese flow.polar.com/start si stáhněte software pro přenos dat Polar FlowSync a nainstalujte jej na počítači.
 2. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový. Pomocí přibaleného kabelu připojte hodinky k USB portu počítače. Provedeme vás přihlášením a nastavením ve webové službě Polar Flow.

Možnost C: Nastavení v hodinkách

Upravte hodnoty pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ a každý výběr potvrďte tlačítkem OK. Pokud se v kterémkoli okamžiku budete chtít vrátit a nějaké nastavení změnit, mačkejte tlačítko ZPĚT, dokud se nedostanete k nastavení, které chcete změnit.

Když provádíte nastavení přímo v hodinkách, nejsou ještě připojené k webové službě Polar Flow. Aktualizace firmwaru hodinek jsou k dispozici pouze prostřednictvím služby Polar Flow. Abyste mohli hodinky a unikátní funkce Polar Smart Coaching využívat naplno, je důležité, abyste později provedli další nastavení ve webové službě Polar Flow nebo mobilní aplikaci Flow podle pokynů u možnosti A nebo B.