Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Training Load Pro

Training Load Pro

Nová funkce Training Load Pro™ měří, do jaké míry tréninky zatěžují vaše tělo, a pomáhá vám pochopit, jak to přispívá k vaší výkonnosti. Training Load Pro měří zátěž, jaké je při tréninku vystaven kardiovaskulární systém (kardio zátěž), a bere v úvahu také pocit, jaký z tréninku máte (subjektivní zátěž). Používáte-li spolu s hodinkami také běžecký nebo cyklistický snímač silového výkonu, Training Load Pro zjistí též hodnotu tréninkové zátěže muskuloskeletálního systému (svalová zátěž). Pokud víte, jak unavené různé časti těla jsou, můžete trénink optimalizovat tak, abyste v pravou chvíli procvičovali správný systém.

Kardio zátěž

Kardio zátěž vychází z metody TRIMP (training impulse calculation), obecně uznávané a vědecky prokázané metody kvantifikace tréninkové zátěže. Kardio zátěž informuje o tom, do jaké míry trénink zatížil váš kardiovaskulární systém. Čím vyšší hodnota kardio zátěže je, tím namáhavější byl trénink pro kardiovaskulární systém. Kardio zátěž se vypočítává po každém tréninku na základě údajů o tepové frekvenci a délce tréninku.

Subjektivní zátěž

Jedním z praktických způsobů, jak odhadnout tréninková zátěž pro jakýkoliv sport, jsou subjektivní pocity. Hodnota subjektivní zátěže závisí na subjektivním vnímání náročnosti a délky tréninku. K jejímu vyjádření se využívá vědecky uznávaná metoda RPE (Rate of Perceived Exertion), která kvantifikuje subjektivní tréninkovou zátěž. Tato metoda je praktická zejména u sportů, u nichž lze tréninkovou zátěž měřit na základě tepové frekvence jen v omezené míře, například u silového tréninku.

Ohodnoťte trénink v mobilní aplikaci Flow, a získejte tak subjektivní zátěž pro daný trénink. Můžete vybírat ze škály 1–10, kde 1 znamená „velmi, velmi snadný“ a 10 znamená „maximální úsilí“.

Svalová zátěž (prostřednictvím snímače silového výkonu jiného výrobce)

Svalová zátěž udává, do jaké míry byly během tréninku namáhány svaly. Svalová zátěž pomáhá kvantifikovat tréninkovou zátěž při intenzivních trénincích, jako např. u krátkých intervalů, sprintů, horských tréninků, kdy srdce nemá dostatek času na to, aby změnám intenzity přizpůsobilo tepovou frekvenci.

Svalová zátěž znázorňuje množství vydávané mechanické energie (kJ) při běžeckém nebo cyklistickém tréninku. Jedná se o energetický výdej, nikoliv o množství energie, které jste na daný výkon spotřebovali. Obecně platí, že čím máte lepší fyzickou zdatnost, tím by měl být rozdíl mezi výdejem a spotřebou energie menší. Svalová zátěž se vypočítává na základě silového výkonu a jeho trvání. Při běhu se započítává také tělesná hmotnost.

Svalová zátěž se vypočítává na základě údajů o silovém výkonu, a proto při běhu a jízdě na kole získáte hodnotu svalové zátěže pouze pokud používáte samostatný běžecký nebo cyklistický snímač.

Tréninková zátěž z jednoho tréninku

Tréninková zátěž z jednoho tréninku se zobrazí v přehledu tréninku na hodinkách, v aplikaci Flow a ve webové službě Flow.

Každá změřená zátěž se započítává do celkové tréninkové zátěže. Čím vyšší zátěž, tím větší námaha pro tělo. Kromě toho si můžete prohlédnout náročnost tréninkové zátěže v porovnání s tréninkovým průměrem za uplynulých 90 dní s bodovým hodnocením a slovním popisem.

Bodové hodnocení a slovní popis se přizpůsobují vašim pokrokům: čím lépe trénujete, tím vyšší zátěž dokážete tolerovat. Se zlepšující se fyzickou zdatností a tolerancí může tréninková zátěž, která byla před několika měsíci hodnocena třemi body (střední), časem získat pouze dva body (nízká). Tato adaptivní škála odráží skutečnost, že stejný typ tréninku může mít na vaše tělo odlišný vliv v závislosti na vašem aktuálním stavu.

Velmi vysoká
Vysoká
Střední
Nízká
Velmi nízká

Námaha a tolerance

Kromě kardio zátěže z jednotlivých tréninků měří nová funkce Training Load Pro také krátkodobou kardio zátěž (námahu) a dlouhodobou kardio zátěž (toleranci).

Námaha udává, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Hodnota znázorňuje průměrnou denní zátěž za uplynulých 7 dní.

Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku.Hodnota znázorňuje průměrnou denní zátěž za uplynulých 28 dní. Chcete-li zvýšit svou toleranci kardio tréninku, musíte tréninkovou zátěž dlouhodobě pozvolna zvyšovat.

Stav kardio zátěže

Stav kardio zátěže vyjadřuje vztah mezi námahou a tolerancí. Ukazuje, zda je vaše kardio zátěž nedostatečná, udržovací, produktivní či nadměrná. Na základě stavu kardio zátěže získáte také osobní zpětnou vazbu.

Stav kardio zátěže pomáhá s hodnocením vlivu tréninku na tělo a na rozvoj vaší fyzické kondice. Víte-li, jak vaše dosavadní tréninky ovlivňují současnou výkonnost, můžete kontrolovat celkový objem tréninkových dávek a optimalizovat čas tréninků různé intenzity. Pokud vidíte, jak se po tréninku mění váš tréninkový stav, lépe pochopíte, jakou zátěž samotný trénink představoval.

Stav kardio zátěže na hodinkách

V časovém náhledu vyberte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ ciferník Stav kardio zátěže.

 1. Graf stavu kardio zátěže
 2. Stav kardio zátěže

  Nadměrná (zátěž je o mnoho vyšší než obvykle): 

  Produktivní (zátěž se pozvolna zvyšuje)

  Udržovací (zátěž je o něco nižší než obvykle)

  Nedostatečná (zátěž je o mnoho nižší než obvykle)

 3. Číselná hodnota stavu kardio zátěže (= námaha dělená tolerancí).
 4. Námaha
 5. Tolerance
 6. Verbální popis stavu kardio zátěže

Dlouhodobá analýza v aplikaci a webové službě Flow

V aplikaci a webové službě Flow můžete sledovat vývoj kardio zátěže a změny kardio zátěže za uplynulé týdny či měsíce. Chcete-li v aplikaci Flow zobrazit vývoj kardio zátěže, klepněte na ikonu se třemi svislými tečkami v týdenním přehledu (modul Stav kardio zátěže) nebo v tréninkovém přehledu (modul Training Load Pro).

   

Chcete-li zobrazit stav kardio zátěže nebo vývoj kardio zátěže ve webové službě Flow, přejděte na Pokrok > Zpráva o kardio zátěži.

 

Červené sloupce představují kardio zátěž při trénincích. Čím je sloupec vyšší, tím náročnější byl trénink pro kardio systém.
Barvy na pozadí znázorňují, jaká byla náročnost tréninku v porovnání s tréninkovým průměrem za uplynulých 90 dní, vyjádřeno bodovým hodnocením od jedné do pěti a slovním popisem (velmi nízká, nízká, střední, vysoká, velmi vysoká).
Námaha ukazuje, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 7 dní.
Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 28 dní. Chcete-li zvýšit toleranci vůči kardio tréninku, tréninkovou zátěž dlouhodobě pozvolna zvyšujte.

Více informací o funkci Polar Training Load Pro naleznete v tomto podrobném průvodci.