Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek a gesta

Funkce tlačítek a gesta

Hodinky mají pět tlačítek, která plní různé funkce, podle toho, v jaké situaci jsou používána. Níže uvedené tabulky ukazují, jaké funkce jednotlivá tlačítka plní v různých režimech.

Časový náhled a nabídka

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknutím v časovém náhledu zobrazit stav baterie

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Vstup do nabídky

Vrátit se na předchozí úroveň

Ponechat nastavení beze změny

Zrušit výběr

Stisknout a podržet pro návrat z nabídky do časového náhledu

V časovém náhledu stisknout a podržet tlačítko pro spuštění párování a synchronizace

Potvrdit volbu zobrazenou na displeji

Stisknout a podržet pro vstup do předtréninkového režimu

Stisknout pro zobrazení podrobnějších informací o údajích na ciferníku

 

Změnit ciferník hodinek v časovém režimu

Procházet seznamy možností

Upravit zvolenou hodnotu

Předtréninkový režim

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Stisknutím vstupte do rychlé nabídky

Návrat do časového náhledu

Zahájení tréninku

Procházet seznamy sportovních disciplín

Při tréninku

OSVĚTLENÍ ZPĚT OK NAHORU/DOLŮ

Rozsvítit displej

Stisknout a podržet pro uzamčení tlačítek

Přerušit trénink jedním stisknutím

Pro ukončení tréninku při jeho přerušení stisknout a podržet

Označení úseku

Pokračovat v nahrávání záznamu z tréninku i při jeho přerušení

Změnit tréninkový náhled

Gesto pro aktivaci podsvícení

Podsvícení se zapne automaticky, jakmile otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky.